İbb tuzla arsa ihalesi

İbb tuzla arsa ihalesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tuzla’da yer alan arsasını 26 Ağustos tarihinde yapacağı ihaleyle satacak.

İbb tuzla arsa ihalesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), Tuzla’da bulunan arsasını ihale yoluyla satacak. 7544 metrekarelik büyüklüğe sahip arsanın satış bedeli ise 16 milyon 974 bin lira. Belediyenin arsa hakkında yayınladığı ilan aşağıda; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır. 1 - Encümen Kayıt No            :  2591 2 - Taşınmaza Dair Bilgiler     : a) İli                                        :  İstanbul b) İlçesi                                   :  Tuzla c) Cinsi                                   :  Tarla d) Pafta No                             :  1 e) Ada No                               :  --- f) Parsel No                            :  712 g) Yüzölçümü     &n...