İmar planı polenezköy

İmar planı polenezköy

Polenezköy’ün yeni imar planlarında itirazların temel noktası olan konut, otel, ticaret merkezi fonksiyonları aynen korundu ve hiçbir değişiklik yapılmadı

İmar planı polenezköy

Polonezköy Tabiat Parkı içinde kalan köy alanına “seyrek yoğunluklu konut, düşük yoğunluklu turizm konaklama tesisi” yapılmasının önünü açan imar planları, meslek odalarının ve çevre örgütlerinin yaptığı itirazlar “kısmen” kabul edilerek tekrar hazırlandı. Ancak Cumhuriyet Gazetesi’nden Özlem Güvemli’nin haberine göre yeni planlarda da itirazların temel noktası olan konut, otel, ticaret merkezi fonksiyonları aynen korundu ve hiçbir değişiklik yapılmadı. Habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Polonezköy Köy Yerleşik Alanı için hazırladığı 1/5 bin ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planları ilk olarak 22 Kasım 2013 tarihinde onaylandı ve askıya çıktı. Askı sürecinde aralarında TEMA, Çekül, TMMOB’a bağlı meslek odalarının da bulunduğu birçok kurum planlara itiraz etti. İtirazların ortak gerekçesi Polonezköy Tabiat Parkı’nın doğal dokusunun bozularak yapılaşmaya açılmasıydı. Şimdi bakanlık, itirazları kısmen kabul ederek hazırladığı yeni planı tekrar askıya çıkardı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 9 Haziran’da askıya çıkan planlar 8 Temmuz’da askıdan indirildi ve yürürlüğe girdi.Bu süre içinde yeni plana tekrar itiraz eden Şehir Plancıları Odası’nın İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, askıya çıkan planlarda bir önceki itirazlarına yönelik hiçbir gelişme olmadığını belirtti. Kahraman, “Yeni planda, daha önce komisyon kararı ile iptal edilen yerlerin sınır dışında bırakılması ve dere koruma alanı olarak görünen park alanının ağaçlandırılacak alan olması var” dedi. Kahraman, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki parsellere ifraz hakkı (parsel ayırma) verildiğine dikkat çekerek “Bu alanda 15 bin metrekareden büyük parseller var. Minimum ifraz 5000 bin metrekare, cephe koşulu da 20 metre olunca parseli bölüp imar hakkı kazanma durumu olabilir. Bir parsele birden fazla yapı yapma izni de getirilmiş ve maksimum yapı büyüklüğü gibi bir kısıtlama plan notlarında yok” diye konuştu. Planda yapılan değişikliklerin bazıları ise şöyle: * Tabiat Varlıklarını Koruma B...