İskele kazaları

İskele kazaları

İskele kazalarındaki artışla birlikte harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara'da "Dış Cephe İş İskeleleri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

İskele kazaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı organizasyonunda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Belediyeler Birliği, TOBB, İNTES, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği ve 100'e yakın çelik iskele üreticisinin katılımıyla Ankara'da "Dış Cephe İş İskeleleri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.İskele toplantısıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami Merdin'in genel müdürlük faaliyetlerine dair kısa bir sunumu ile ardından devam etti. Daha sonra ilgili Bakanlıklar tarafından yapılan dış cephe iş iskeleleri hakkında bilgilendirme amaçlı sunumları müteakip, dış cephe iş iskelelerine dair tebliğin 01.07.2015 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte yaşanabilecek gelişmeler değerlendirildi. Sektörde yaşanan sorunların ele alındığı ve kamu ile özel sektör temsilcileri arasında koordinasyon sağlanması kapsamında soru, görüş ve önerilerin dile getirildiği panel ile devam etti.İş kazalarının yüzde 34'ü yapı sektöründe meydana geliyorİnsan gücünün yoğun olarak kullanıldığı ve çalışanların maruz kaldığı riskler dikkate alındığında kaza oranlarının fazla olduğu sektörlerden biri yapı sektörü. Ülkemizdeki tüm iş kazalarının % 12 si, ölümle sonuçlanan iş kazalarının ise % 34'ü yapı iş yerlerinde meydana geliyor. İnşaat işlerindeki kazaların %38'i yüksekten düşme kaynaklı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapı sektöründe çalışanların maruz kaldığı riskleri azaltmak amacıyla dış cephe iş iskelelerine ilişkin yapılan düzenlemeyle; bina inşaatlarında kullanılacak dış cephe iş iskelelerinin projelerinin hazırlanması ve yapı ruhsatı alma aşamasında idaresine sunulması zorunlu kılındı.İş iskelelerinin uygulama ve söküm dâhil tüm aşamalarının yüklenici, şantiye şefi, ruhsat vermeye yetkili idare ve yapı denetim kuruluşu ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarınca izlenebilmesi ve denetlenebilmesine olanak sağlandı.İş iskelesi yüksekliğinin 13.50 metreyi aşması ...