İztuzu plajı ihalesi

İztuzu plajı ihalesi

Sayıştay, İztuzu plajı ihalesiyle ülke gündemine oturan MUÇEV'e yapılan ihalelerin yönetmeliğe aykırı olduğunu belirledi

İztuzu plajı ihalesi

İztuzu Plajı ihalesiyle ülke gündemine oturan MUÇEV'e yapılan ihalelerin yönetmeliğe aykırı olduğunu belirleyen Sayıştay Denetim Raporu, aykırılığın doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde yer alan, devlet hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde gerçekleştiğini açıkladı.  Sayıştay'dan "yasaya aykırı ihale" uyarısı Çevre ve Şehircilik Bakanığı'na ait 2014 faaliyet denetim raporunda , aynı Bakanlığa ait Türkiye Çevre Koruma Vakfı ve Muğla Valiliği'ne ait Muğla'ya Hizmet Vakfı'nın ortak kuruluşu MUÇEV ihalelerinin yasaya aykırı şekilde gerçekleştiği belirlendi. Rapor böylece, dünya caretta carettalarının en önemli üreme merkezlerinden biri olarak kabul edilen İztuzu Sahili günübirlik işletme hakkını da alan MUÇEV ihalelerinde mevzuata aykırılık bulunduğunu doğrulamış oldu.  Günübirlik merkezlerin "Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerleri İdaresi Hakkında Yönetmelik"e aykırılık tespit eden sayıştay raporu, yönetmeliğe aykırılık tespit etti. Sayıştay raporuna göre aykırılık, yönetmelikte öngörülen ihale usullerinin dışında MUÇEV ile farklı alanlar dahilinde yapılan farklı protokollerle günübirlik ilanlarının" kiraya verilmesi ve ayrıcı kiralayan şirketin bu alanları daha yüksek bedelle üçüncü şahıslara ihale verme olanağını sağlaması hususunda yoğunlaştı. Geri adım geldi Birgün Gazetesi'nde yer alan Olgu Kundakçı imzalı haberde, ihale yapılmaksızın MUÇEV tarafından DALÇEV'e kiralama işleminin kamuoyundan çektiği tepki üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın geri adım attığı hatırlatılarak, ca...