Kuraklık ve türkiye

Kuraklık ve türkiye

Dünya Bankası, "küresel ısınma" ve "kuraklığın" ülke ekonomilerine etkisini ele aldığı "Karaya Oturmak: İklim Değişikliği, Su ve Ekonomi" konulu raporunda Türkiye'yi "önlem alınsa dahi kurtulamayacak" ülkeler listesine yerleştirdi.

Kuraklık ve türkiye

Dünya Bankası tarafından hazırlanan "İklim Değişikliği" raporu, 2050 yılına kadar kuraklığın etkilerinin en yoğun olarak hissedileceği ülkeler listesinin zirvesine Türkiye'yi yerleştirdi Türkiye karaya oturur mu? "Karaya Oturmak: İklim Değişikliği, Su ve Ekonomi" ismini taşıyan raporda, Türkiye için önemli uyarılarda bulunuldu ve 2050 yılına kadar kuraklık tehlikesinin en çok hissedileceği ülkelerin başına Türkiye yerleştirildi. Diğer taraftan Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri için de olumsuz bir tablo çizilirken, Çin ve Hindistan gibi geniş bir bölgenin önlem alınması halinde "kurtulabileceğine" vurgu yapıldı.     Kara göründü, önlemler Türkiye'yi kurtaramayacak Küresel iklim değişikliği ve dünya ekonomilerine olası etkinliği perspektifinden hazırlanan raporda, Türkiye'nin 2050 yılına dek kendini iyiden iyiye hissettirecek kuraklık baskısının tehdidi altında olduğu vurgulandı. Rapora göre, Türkiye üzerinde büyük bir etkiye yol açacak olan kuraklık, uygulamaya alınması gündeme gelen su verimliliği, kayıp-kaçak oranlarındaki azalma ve verimli tarım gibi önlemlere rağmen gücünü hissettirecek.  Türkiye ekonomisi kuraklığı bağlı olarak küçülecek Dünya Bankası raporuna göre, kuraklığın Türkiye ekonomisine etkileri ise oldukça ağır biçimde hissedilecek. Potansiyelinin yüzde 6'sı ile yüzde 14'ü arasında yitime uğrayacak olan Türkiye'de en yüksek etki tarım, enerji ve sağlık alanlarında hissedilecek. En yüksek etki ise gıda fiyatlarındaki yükselme ile kendini gösterecek.       Akdeniz İklimi'nden Dubai İklimi'ne geçiş Hazırlanan raporla ilgili ...