Tmsf satılık konut

Tmsf satılık konut

TMSF, toplam 10 adet gayrimenkul satacak. Söz konusu gayrimenkuller Tuzla ve Adana’da bulunuyor.

Tmsf satılık konut

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2.Tahsilat Daire Başkanlığı, 10 tane gayrimenkul satacak. Tuzla ve Adana’da yer alan gayrimenkullerin ihalesi için belirlenen tarih ise 28 Temmuz 2015. SATIŞA ÇIKARILAN 1. GAYRİMENKULUN; Dosya No : 2007/03 TAPU KAYDI:  Adana  ili, Seyhan ilçesi, İstiklal Mah., 1486 ada, 284 parselde kayıtlı, 10.071,00 m2 miktarlı tarla. ADRESİ : Sakarya Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:208 A Seyhan / ADANA İMAR DURUMU : Bilirkişi tarafından, Seyhan Belediyesi İmar Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durum belgesine göre 1486 ada 484 parselin; 2009 onay tarihli, 1/1000 ölçekli "Düzenleme İmar Planı” sınırları içerisinde, güney yönde KAKS=1.00 TAKS=0,70 Hmax= 18,50 m, kuzey yönde ise KAKS=2,40TAKS=0,70 Hmax=30,50 m “Ayrık” nizam, "Konut dışı kentsel çalışma alanı” içerisinde kaldığı ( Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları; içerisinde motel ve lokantada bulunabilen akaryakıt ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlar olarak tanımlanmıştır), şifahen edinilen bilgiye göre parselde güney ve doğu yönde yaklaşık 684 m2 terk yapılacak alan olarak görüldüğü, ilgili belediyeden plan notlarının temin edilemediği, Seyhan Belediyesi arşiv kayıtlarında mülklere ait herhangi bir ruhsat ya da mimari proje olmadığının öğrenildiği ifade edilmiştir. HALİHAZIR DURUMU : Bilirkişi raporunda; -satışa konu taşınmazın Adana ili, Seyhan ilçesi,_İstiklal Mahallesi, 1486 ada, 284 parsele kayıtlı 10.071 m2 büyüklüğündeki arsa üzerine inşa edilmiş idari bina ve depo alanından oluşan yapi grubu olduğu; &n...