Toki yalova çiftlikköy okul projesi 2015

Toki yalova çiftlikköy okul projesi 2015

TOKİ Yalova Çiftlikköy okul ihalesinin 16 Şubat 2015 tarihinde yapılmasına karar verildi.

Toki yalova çiftlikköy okul projesi 2015

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yalova ili Çiftlikköy ilçesi 2802 ada 1 parselde yapılacak 1'er adet kız meslek lisesi ve anaokulu inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yapım işi ihalesi 16 Şubat'ta gerçekleşecek.Söz konusu ihalenin ilanı aşağıda yer alıyor;İhale Kayıt Numarası:2015/56671-İdarenina) Adresi:T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı Küçükçekmece/İSTANBULb) Telefon ve faks numarası:(0212) 495 40 40 - (0212) 470 03 16c) Elektronik Posta Adresi:ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu yapım işinina) Niteliği, türü ve miktarı: Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1'er Adet Kız Meslek Lisesi, Anaokulu ve Nizamiye Binası İnşaatları, altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşiAyrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Yapılacağı yer:Yalovac) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 500 (Beşyüz) takvim günüdür.3- İhalenina) Yapılacağı yer :T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBULb) Tarihi ve saati:16.02.2015 - 14:304. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1...