Tüik işsizlik rakamları

Tüik işsizlik rakamları

Şubat 2017 dönemi itibarıyla ülke genelindeki işsizlik, bir yıl içinde 1.7 puan arttı ve yüzde 12.6 seviyesine ulaştı. İnşaat sektörünün istihdama sunduğu katkıda değişimin yaşanmadı bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 900 bin kişiye ulaştı.

Tüik işsizlik rakamları

Türkiye'de işsizlik tehlikeli boyutlardaki seyrini sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Şubat 2017 dönemine ait İşgücü İstatistikleri'ne göre işsizlik oranı bir yıl içinde yüzde 1.7 puan yükseldi. Bu artışın denk düştüğü 676 bin kişi ile toplam işsiz sayısı 3 milyon 900 bin kişiye ulaştı. İnşaat sektörünün istihdama katkısı 2016 Şubat ve 2017 Şubat dönemlerine ilişkin karşılaştırmalı analizde ise inşaat sektörünün toplam istihdama sunduğu katkının değişmediği belirlendi. İnşaat sektörünün toplam istihdamdaki payı yüzde 6.7 ile stabil kaldı. Diğer taraftan toplam istihdamda hizmetler sektörü yüzde 55.2'lik pay ile ilk sırada gelirken, sanayi yüzde 19.5 ile ikinci, tarım ise üzde 18.7 ile üçüncü sırada yer aldı. Sanayi sektörünün payı geçen yıla kıyasla 0.4 puan düşerken, hizmet sektörü 0.2, tarım sektörü ise 0.3 puan artış kaydetti.  Genç işsizlik yüzde 23.3 seviyesinde Tarım dışı işsizlik oranının yüzde 14.8 olarak ölçüldüğü bu dönemde 15-24 yaş arasında işsizlik oranı ise yüzde 4.7 puan artarak yüzde 23.3'e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam ise bir önceki döneme kıyasla 143 bin kişi yükseldi ve 27 milyon 699 bin kişiye çıktı. İstihdam oranı yüzde 0.2 puanlık artışla yüzde 46.5'e çıktı.  ...