Türkiye imsad gündem buluşmaları

Türkiye imsad gündem buluşmaları

Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar, 2016 yılının üçüncü Gündem Buluşmaları'nda, ekonomiyi ve sektörü canlandıracak 5 stratejik hamle önerisinde bulundu

Türkiye imsad gündem buluşmaları

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar, hayata geçirilecek 5 hamle ile birlikte ekonomi ve sektörün canlanacağını söyledi. Ekonomiyi canlandıracak 5 stratejik hamle Türkiye İMSAD tarafından gerçekleştirilen yılın üçüncü Gündem Buluşmaları'ndan konuşan Hinginar tarafından sunulan öneriler şöyle: - Yenileme Pazarı: Mevcut yapılarda tamir, tadilat, yenileme, değiştirme, iyileştirme amacıyla, hükümetler tarafından desteklenen Yenileme Pazarı oluşturulması - Endüstriyel Bina Dönüşüm Projeleri: Devam eden konutlardaki Kentsel Dönüşüm Projeleri gibi sanayi tesislerini kapsayacak Endüstriyel Bina Dönüşüm Projeleri’nin geliştirilmesi - Sanayi yatırımlarında inşa edilecek fabrika binaları ve tesislerin makine ve ekipman yatırımları gibi daha yüksek amortismana tabi tutulması ile sanayi tesislerinde çağdaş ve verimli bina yatırımları arttırılabilecektir.  - İhracatın geliştirilmesi: Eximbank teminat koşullarının iyileştirilmesi ile yurt dışı inşaat ve inşaat malzemeleri pazarının büyümesi sağlanabilecektir. - Kentsel dönüşümde ortaya çıkan yasal boşlukların süratle giderilmesi için işbirliğine gidilmesi,  inşaat sektörüne dönük yasal alt yapının süratle tamamlanması gerekmektedir. Yapı Yasası’nın acilen ele alınması ile inşaat sektöründeki muhtelif yönetmelikler arasında yaşanan karmaşa ve eksikliklerin giderilmesi sağlanacaktır Kalitesiz ithal ürünler iç piyasada Yılın ilk yarısında gelen iç pazara dayalı rakamsal verilerdeki olumlu tablonun dış pazarda görülmediğine dikkat çeken Hinginar. son yıllarda ithalat ihracat dengesizliğinin giderek büyüd&...