Türkiye imsad raporu

Türkiye imsad raporu

Türkiye İMSAD’ın aralık ayı sektör raporuna göre, inşaat sektöründe daha önce kayıt dışında kalan faaliyetlerin milli gelir hesaplarına katılması sonucu inşaat sektörünün milli gelir içindeki payı yükseldi.

Türkiye imsad raporu

Türkiye İstatistik Kurumu milli gelirde yaptığı yenileme çalışmaları kapsamında sektörlerin girdi-çıktı tablolarını da yeniledi. Buna göre inşaat sektöründe girdi tablosunda ilişkide olunan girdi grupları ve alt girdiler aşağıdaki gibi güncellendi. Girdiler içinde doğrudan malzemelerin payı yüzde 44.84 olarak ölçüldü. Yine dolaylı malzeme girdilerini kapsayan toptan ve perakende ticaret girdisi yüzde 6.04. Başta mimarlık ve mühendislik olmak üzere alınan hizmetlerin payı yüzde 4.77 oldu. İnşaat işlerinde alt yüklenicilere yaptırılan işlerin payı yüzde 22.61 oldu. Bu payın önemli bölümü işgücü, kalanı da malzeme olarak dağıldı. Taşımacılık-ulaştırma, finansman ve kiralama-leasing işleri girdisinin payı yüzde 4.34 oldu. Çalışanlara yapılan doğrudan ücret ödemelerinin payı ise yüzde 13.61 olarak ölçüldü. Genel giderlerin payı ise yüzde 3.8 oldu. İnşaat sektörünün milli gelir içindeki payı arttı İnşaat sektöründe daha önce kayıt dışında kalan faaliyetlerin milli gelir hesaplarına katılması sonucu inşaat sektörünün milli gelir içindeki payı da yükseldi. 2015 yılında cari fiyatlarla inşaat sektörünün milli gelir içindeki payı yüzde 4.4’den revizyon sonrası yüzde 8.2’ye yükseldi. 2016 yılında payın yüzde 8.5 olacağı öngörülüyor. Artışın büyük bölümü inşaat sektöründen kaynaklandı Türkiye İstatistik Kurumu milli gelir hesaplama yöntemini değiştirerek daha güncel hale getirdi. Yeni kullanılmaya başlanan hesaplama yöntemi ile milli gelir 2015 yılı için cari fiyatlarla yüzde 19.5 oranında büyüdü. Bu büyümenin büyük bölümü kayıt dı...