Ulaştırma bakanlığı bağlantı yolları ihalesi

Ulaştırma bakanlığı bağlantı yolları ihalesi

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kurtköy-Akyazı ve Kınalı-Odayeri kesiminin yapım, işletim ve devri ihale ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı

Ulaştırma bakanlığı bağlantı yolları ihalesi

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kurtköy-Akyazı ve Kınalı-Odayeri kesiminin yapım, işletim ve devri ihale ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı. Gazetede yayınlanan habere göre ihaleler 6 Mart 2015'te yapılacak.Asya ve Avrupa kesimleri ihaleye çıktıUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Kuzey Marmara-3. Boğaz Köprüsü-Otoyolu Projesine bağlı, Kurtköy-Akyazı/Kınalı-Odayeri kesiminin yapım, işletim ve devrime ilişkin ihale ilanları Resmi Gazete'de yayınlandı. 6 Mart 2015'te Karayolları Genel Müdürlüğü Küçük Toplantı Salonu'nda, saat 10.30'da gerçekleşecek ihalelerde kapalı teklif alma usulü uygulanacak.İstekliler ihale dosyasını nereye verecek?Açıklamada başvurular hakkında şu açıklamalarda bulunuldu: 'İstekliler; ihale dosyasını 04/11/2014 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat: 3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 50.000 TL’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, dosya bedeli olan (KDV Dahil) 50.000 TL.’yi Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını alabileceklerdir.'Yirmibeşmilyon Türk Lira'lık teminat mektubuAçıklamada Geçici Teminat Tutarının 25 milyon lira olduğu belirtilirken, teminatolarak kabul edilecek değerlerin de İdari Şartnamenin 6. maddesinde belirtildi açıklandı. Açıklamada ayrıca teklif verme ile ilgili ayrıntılara da şu şekilde yer verildi: ' Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat 10:00’e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat: 3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Rad...