Uluslararası deprem raporu

Uluslararası deprem raporu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Afet Komisyonu tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. 31 sayfalık Deprem Raporu'nda deniz altı geçiş tünelleri ve metroların güvenliğinin nasıl sağlanacağı gibi kritik sorulara yanıt verilmedi

Uluslararası deprem raporu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Afet Komisyonu tarafından hazırlanan 31 sayfalık Deprem Raporu tamamlandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve AKOM gibi merkezlerle ortaklaşa hazırlanan raporda kritik sorulara yanıt verilmediği görüldü. Deniz altı ve yer aldı yolcu taşıma sistemlerinin güvenliği 5 ay önce CHP'li meclis üyeleri tarafından gündeme taşınan sorulara da yanıt niteliği taşıyan raporda, kritik sorulara yanıt verilmediği gözlemlendi. Bu soruların başında ise, başta metro ve Avrasya Tüneli ile Marmaray gibi deniz altı geçiş sistemlerindeki yolcuların güvenliği ve tahliyesi geliyor.  Marmaray, Metro ve Avrasya Tüneli'nde çıkış sorunu Raporda daha önce dile getirilen Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi projelerin deprem güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve deprem sırasında metrolarda mahsukalanların nasıl tahliye edileceği sorusunun yanıtlanmadığı belinlendi. Yapılaşmaya açılan bölgeler sorusu Diğer taraftan Yüksek Binalar Deprem Yönetmeliği çalışmasının neden tamamlanamadığı, özelletirilen yapılaşmalardaki değişikliklerin hangi yetkililer tarafından onaylandığı gibi soruların yanı sıra, kamu mülkiyetindeki bazı alanların hangi gerekçe ile yapılaşmaya açıldığı sorularına da yanıt verilemedi. ...