Üsküdar çengelköy satılık arsa

Üsküdar çengelköy satılık arsa

Üsküdar Belediyesi, bölgede bulunan 2 adet arsayı satışa çıkardı. Ayrıntılar için haberimizi okuyun.

Üsküdar çengelköy satılık arsa

Üsküdar Belediye Başkanlığı, ilçenin Çengelköy ve Abdullahağa mahallelerinde yer alan 2 arsayı satışa çıkarıyor. Satış bedeli 5 milyon 400 bin lira olan arsalarla ilgili belediye tarafından yayınlanan bilgiler şöyle; İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından: 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır. İl - İlçe Mahalle: Üsküdar/Abdullahağa Pafta No: 110 Ada No: 689 Parsel No: 11 Alanı (m2): 209,18 Cinsi: Arsa İmar Durumu: Sahil Şeridi Alanı Muhammen Satış Bedeli: 4.000.000,00.-TL Geçici Teminat Bedeli: 120.000,00.-TL İhale Tarihi: 23.07.2015 İhale Saati: 10:00 İl - İlçe Mahalle: Üsküdar/Çengelköy Pafta No: 185 Ada No: 1032 Parsel No: 13 Alanı (m2): 930,30 Cinsi:Arsa İmar Durumu: Konut Muhammen Satış Bedeli: 1.400.000,00.-TL +KDV Geçici Teminat Bedeli:  45.000,00.-TL İhale Tarihi: 23.07.2015 İhale Saati: 10:30 Toplam bedeli: 5.400.000,00 TL 2 - İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 23.07.2015 tarihinde Perşembe günü sırası ile saat 10.00-10:30’da Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır. 3 - Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir. 4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI a) 2886 sayılı Kanunun 37.maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu, b) Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya ...