Yapı izin istatistikleri son durum

Yapı izin istatistikleri son durum

2016 yılında belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı 2015 yılına kıyasla yüzde 5.5 oranında arttı

Yapı izin istatistikleri son durum

2016 yılında yapı ruhsatı alan bina sayısındaki artış sürdü. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan Ocak-Aralık 2016 dönemine ait  Yapı İzin İstatistikleri'ne göre, artış 2015 yılına kıyasla bina sayısında yüzde 5.5, yüzölçümünde yüzde 7.3 ve değer kriterinden de yüzde 15.4 oranında gerçekleşti. Daire sayısı ise yüzde 10.6 oldu En yüksek pay özel sektörün Bu dönemde yapı izni verilen toplam binaların toplam yüzölçümü 202.3 milyon metrekare oldu. Bu toplam içinde en yüksek pay yüzde 169.9 milyon metrekare ile özel sektöre ait olurken, devletin payı 29 milyon metrekare oldu. 3.4 milyon metrekarelik yapı ise yapı kooperatiflerinin oldu.  İstanbul ilk sırada Diğer taraftan izin alan yapılar içinde en yüksek pay İstanbul'a ait oldu. İstanbul'da 38.9 milyon metrekare boyutunda yapı için izin alınırken, Ankara'da bu oran 17.7, İzmir'de ise 9.2 milyon metrekare olarak ölçüldü. Daire sayısı açısından da en yüksek pay 213 bin 526 adet ile yine İstanbul'un oldu. Ankara'da 67 bin 514 ade, İzmir'de ise 50 bin 367 adet daire için yapı izni verildi. Daire sayısı en düşük konutlar ise Hakkari, Şırnak ve Bayburt olarak ölçüldü.  Yapı kullanma izin belgesinde son durum 2016 yılında belediyeler tarafından verilen yapı kullanım izin belgesi verilen bina sayısı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 0.3, yüzölçüm, yüzde 5.1 ve daire sayısı ise yüzde 14.2 oranında arttı.  ...