Günlük kiralamalara belge zorunluluğu geldi

Süreli konut kiralamalarında kira bedelinin belgelenmesini öngören düzenleme bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Günlük kiralamalara belge zorunluluğu geldi

Aylık, haftalık ve günlük periyotlarda konut kiralamalarında kiranın beyanını esas alan belgeleme zorunluluğunu düzenleyen hüküm bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, 2008 yılında yayımlanan ve yalnızca ayda 500 TL ve üzerinde kira getirisi elde edenlere zorunlu kılınan kira belgeleme zorunluluğunun kapsamını genişletti. Yeni düzenleme kira belgeleme zorunluluğunu aylık, haftalık ve günlük olmak üzere süreli kiralama işlemlerinde zorunlu hale getirdi. Bu zorunlulukta ayrıca kira bedelinin belirleyiciliği kalmadı. Bir diğer deyişle, süreli kiralamalarda kira bedeli ne olursa olsun herkes kirasını belgelemek zorunda...

Süreli kiralamalarda kira belgeleme zorunluluğu
Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ başlığı altında düzenlenen maddeye göre haftalık, günlük ya da benzer biçimde süreli ve belli periyotlar için gerçekleştirilen kiralamalarda, kira tutarına bakmaksızın belgeleme zorunluluğu getirildi. Kiraya veren kişi ve kiracılar bundan böyle, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemeleri banka ya da PTT aracılığıya belgelentirme zorunluluğuna tabi oldu. 

500 TL ve üzeri bedeller
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğ ile birlikte 27 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanan 26951 sayılı Resmi Gazete'deki Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin 1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı başlıklı bölümündeki  'Konutlarda her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin" şeklindeki ibarede değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme eski ifadenin yerine 'konutlarda her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük ve benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin' ifadesiyle yer değiştirdi. 

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek
Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01.07.2017 tarihinde yürürlüğe girecek ve konuyla ilgili hükümler Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.