Gürültü haritası çalışmaları devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin talimatı ile illerdeki gürültü kirliliğinin belirlenmesi ve gerekli önemlerin alınması amacıyla önemli bir çalışmaya imza atıldı

Gürültü haritası çalışmaları devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin talimatı ile illerdeki gürültü kirliliğinin belirlenmesi ve gerekli önemlerin alınması amacıyla önemli bir çalışmaya imza atıldı.

Gürültü haritası çalışmaları başladı
28 Haziran 2013 tarihinde başlamış ve 30 ay sürecek olan proje dâhilinde, öncelikli olarak ülkemizi genel olarak temsil eden 10 farklı ilde seçilmiş olan pilot alanlarda gürültü haritaları hazırlama çalışmaları başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projenin ana faydalanıcı konumunda olup projenin etkin ve verimli yürütülmesi noktasında gerekli iş ve işlemleri yürütüyor.

Gürültü haritası çalışmasında seçilen pilot iller
İzmir Aliağa'da seçilen pilot alanda endüstri, Eskişehir'de seçilen pilot alanda demiryolu, Antalya, Muğla ve Nevşehir'de seçilen pilot alanlarda eğlence yerleri, Edirne, Adana, Erzurum, Gaziantep ve Samsun'da seçilen pilot alanlarda ise karayolu gürültü haritası çalışması başlatıldı. Başlatılan gürültü haritası çalışmalarının 2015 yılı şubat ayında tamamlanması hedefleniyor.

Gürültü haritalarının hazırlanması çalışmasının tamamlanmasına müteakip harita sonuçlarına göre, kontrol tedbirlerini içeren eylem planları hazırlanacak.