Güven Endeksi yılın zirvesinden döndü

Ekonomik Güven Endeksi, sektörlerde yaşanan güven kaybına paralel olarak geriledi. Ağustos ayında 106 puan ile yılın zirvesine ulaşan endeks, yüzde 3 oranında kayıp yaşadı.

Güven Endeksi yılın zirvesinden döndü

Ekonomik Güven Endeksi, sektörlerdeki güven kaybına paralel olarak düşüş gösterdi. Eylül 2017 bazında bir önceki aya kıyasla yüzde 3 oranında düşüş gösteren Ekonomik Güven Endeksi, 102.8 olarak ölçüldü. Böylece son aylarda gösterdiği olumlu performansla yılın en yüksek düzeyine ulaşan Ekonomik Güven Endeksi'ndeki iyimserliğin güçlenme eğilimi de sonlanmış oldu. 

Güven endeksi yılın zirvesinden döndü

Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK tarafından bugün yayımlanan Eylül 2017 dönemine ait Ekonomik Güven Endeksi verileri geçen aya kıyasla düşüş yaşandığını gösterdi. Temmuz ve Ağustos aylarındaki çıkışa paralel olarak 2017 yılının en yüksek seviyesine çıkan Güven Endeksi'nin Eylül ayında yükselme eğilimini sonlandırdığını gösteren verilere göre Ağustos ayına kıyasla düşüş yüzde 3 oldu ve 102.8 seviyesinde ölçüldü. Endeks Ağustos ayında 106 puan değerine ulaşmış ve yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada söz konusu düşüşün inşaat sektörü, perakende ticaret sektörü, hizmet sektörü ve tüketici güven endeksindeki kayıplardan kaynaklandığına dikkat çekildi. 

Sektörel kayıpların baskısı

Yapılan açıklamada Eylül ayı içinde inşaat sektörü güven endeksinin 83.5 düzeyine, tüketici güven endeksinin ise 68.7 değerine gerilediğine dikkat çekilirken, perakende ticaret sektöründeki güven endeksi kaybının 105.9'ye düştüğü belirtildi. Bu dönemde hizmet sektörü güven endeksi ise 103.3 düzeyine geriledi. Güven endeksi verileri açısından en olumlu eğilim reel kesim-imalat sanayiinde gözlemledi. Yayınlanan verilere göre reel kesim-imalat sanayii güven endeksi Eylül 2017 döneminde 110.8 değerine yükseldi ve tüm sektörler içinde pozitif gelişim gösteren tek iş kolu oldu. 

Olumlu tablo sonlandı mı?

Haziran 2017 döneminde yaşanan düşüşün ardından Temmuz ayında yeniden 100 puan ile iyimser düzee çıkan Ekonomik Güven Endeksi, Temmuz ayı içinde 103.4 düzeyini göstermişti. Yılın büyük çoğunluğunda "kötümser seviyedeki'" yerini koruyan Ekonomik Güven Endeksi Ağustos ayı içinde de iyimserlik eğiliminin güçlenmesine tanıklık etmiş ve 2017 yılı bazında zirve noktayı görmüştü. Temmuz ayına kıyasla yüzde 2.5 oranında gelişim gösteren Ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi 106 puan olarak ölçülmüştü. Eylül ayındaki düşüşle birlikte de Ekonomik Güven Endeksi'nin iyimserliğinin güçlenme eğilimi de sonlanmış oldu. 

Ekonomik Güven Endeksi nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay yayımlanan Ekonomik Güven Endeksi, üretici ve tüketicilerin ekonomik duruma ilişkin beklenti, değerlendirme ve eğilimlerinden hareketle oluşturulan bileşik bir endeks olma özelliği taşıyor. Ekonomik Güven Endeksi'nin belirlenmesinde mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü, hizmet sektörü, perakende ticaret sektörü ve reel kesim - imalat sanayi güven endekslerinin yanı sıra, tüketici güven endeksi de rol oynuyor. Yapılan ölçümlerde Ekonomik Güven Endeksi'nin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliğe işaret ederken, 100 puanın altı, ekonomik duruma ilişkin kötümserliğe işaret ediyor.