GYF'ler, nitelikli yatırımcıya önemli fırsatlar sunuyor

2016 tarihli GYF tebliğindeki düzenleme ile birlikte TOKİ; İller Bankası ve belediyeler ile bunlara bağlı ortaklık ve şirketler tarafından geliştirilen inşaat ruhsatı alınmış projeler ve bağımsız bölümlerin fon portföyüne dahil edilmesi mümkün hale geldi

GYF'ler, nitelikli yatırımcıya önemli fırsatlar sunuyor

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk gayrimenkul sertifikası uygulaması, yatırımcının yoğun ilgisiyle tamamlandı. TOKİ desteğiyle hayata geçirilen Park Mavera 3 Projesi'nde yatırımcının ilgisini karşılamak için ek oranda sunumlar gerçekleştirilirken, gözler yeni projelere ve yeni fon sunumlarına çevrildi.

GYF'ler ve yatırım yapılabilirlik çerçevesi

2014 yılında yürürlüğe giren Gayrimenkul Yatırım Fonları Tebliği'nde "GYF'ler hiçbir şekilde gayrimenkul projelerine yatırım yapamaz" ibaresi geçerken, bu tanım 2016 tarihli yeni tebliğ ile birlikte bambaşka bir çerçeveye kavuştu. Yeni tebliğ ile birlikte Başbakanlık Toplu Konut İdares Başkanlığı, İller Bankası A.Ş., belediyeler ve bunlara bağlı ortaklıklar ve şirketler tarafından gerçekleştirilen inşaat ruhsatı alınmış projeler kapsamındaki bağımsız bölümlerin, inşaatın tamamlanma oranın bakılmaksızın fon porföyüne dahil edilmesi kararlaştırıldı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Özdil Şahin:

"Yapılan değişiklik ile GYF’lerin yapı kullanma izin belgesi alınmış gayrimenkuller dışında yukarıda bahsedilen ve kamu tarafından gerçekleştirilen projelerdeki ruhsatı alınmış bağımsız bölümlere ve inşaat projelerine de yatırım yapabilmesinin önü açılmış durumdadır.” ifadelerini kullandı.

Nitelikli yatırımcı kimdir?

Gayrimenkul Yatırım Fonları'nın nitelikli yatırımcıya yönelik olduğunu ve SPK mevzuatına göre fon katılım paylarının yalnızca nitelikli yatırımcıya satılabilir olduğuna dikkat çeken Şahin: 

"Mevzuata göre nitelikli yatırımcı kanunda 'yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ilgili maddesince kurulmuş sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu, Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon lira tutarında Türk Lirası, yabancı para veya sermaye piyasası aracına sahip gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanıyor" dedi

Mevzuatın problemleri

Şahin, mevzuatın fonun gayrimenkul satın alarak geliştirilmesine olanak sunmadığını buna karşın değişiklikle birlikte gayrimenkul yatırımı ile ilginin ancak gayrimenkullerin fiziki korunları gibi işlemlerle ilgilenmeyen yatırımcı için de alternatif bir yatırım imkanı sunduğunu söyledi