Hava Kirliliğinin Kontrolünde yeni dönem

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin talimatı ile hazırlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde yapılan değişiklik yürürlüğe girdi

Hava Kirliliğinin Kontrolünde yeni dönem

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin talimatı ile hazırlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde yapılan değişiklik yürürlüğe girdi. Değişiklik yapılan yönetmelik sanayiciye büyük kolaylıklar getiriyor.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ne getiriyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yönetmelik değişikliğinin Avrupa Birliği direktiflerine uyumu getirdiği belirtildi. Açıklamada: 

Bu yönetmelik değişikliği ile:
-Sanayi ve enerji tesislerini kapsayan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile enerji tesislerini kapsayan Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği birleştirilerek yönetmelik hükümlerinin anlaşılmasında ve uygulamada sanayiciye kolaylık sağlandı.

- Yeni AB müktesebatı göz önüne alınarak bazı sektörler için geçiş süreçleri yeniden düzenlendi.

- Kirletici vasfı yüksek olan ve eski teknoloji ile çalışan tesislerin çevresel durumlarının iyileştirilmesini sağlayacak hükümler getirildi.

- Ölçülmesi gereken parametreler yeniden düzenlenerek gerek maliyet gerekse iş gücü kaybı ortadan kaldırıldı.' ifadelerine yer verildi.