Hava ve Baca kalite takibinde yeni dönem

2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan yaklaşık beş milyon TL yatırımla Çevre Referans Laboratuvarı en son teknoloji ile donatıldı.

Hava ve Baca kalite takibinde yeni dönem

Çevre analizlerinde daha önce TÜBİTAK-MAM dışında hiçbir laboratuvarda yapılamayan PCDD/PCDF analiz laboratuvarı kuruldu.

Dünyanın en iyi 5 laboratuvarından biri
PCDD/PCDF ( Dioksin/Furan) analiz laboratuvarı ülkemizin en iyisi, dünyanın ise en iyi 5 laboratuvarından bir tanesi oldu. Yeni kurulan PCDD/PCDF analiz laboratuvarında, diğer laboratuvarlarda 1 haftada yapılabilen analizler 1 günde yapılabiliyor. PCDD/PCDF analiz laboratuvarı kurularak daha önce yurtdışına analiz için gönderilen yıllık yaklaşık 500 numunenin ülkemizde analiz edilmesi sağlanacak. Analiz bedeli olarak yıllık iki milyon TL'nin yurtdışına gitmesi engellenecek.

Yüz elli yedi laboratuvar yetkilendirildi
Çevre mevzuatına göre ölçüm ve analiz yapan yüz elli yedi adet laboratuvar Bakanlık tarafından yetkilendirilerek sürekli denetleniyor. Bu laboratuvarların denetimi haberli/habersiz olarak yerinde ya da uzaktan denetim şeklinde yürütülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 81 İlde 186 istasyondan oluşan hava kalitesi izleme ağı ile hava kalitesi ölçümleri yaparak sonuçları anında www.havaizleme.gov.tr internet adresinden vatandaşın bilgisine sunuyor.

Temiz Hava Merkezleri kurulması çalışmaları devam ediyor
Etkin bir hava kalitesi yönetimi için Temiz Hava Merkezlerinin kurulması çalışmaları devam ediyor. Bu bağlamda Marmara Temiz Hava Merkezi kuruldu ve faaliyetine devam ediyor. Diğer 7 adet THM'nin kurulması çalışmaları hızla ilerliyor. Tüm Temiz Hava Merkezlerinin 2016 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Hava Kalitesi verileri günlük, haftalık, aylık ve yıllık periyotlarla izleme merkezimizde değerlendiriliyor ve kirliliğin yoğun olduğu bölgelerde alınabilecek tedbirler araştırılıyor