Hazır beton sektöründe tarihi eşik aşıldı

Hazır Beton Endeksi 15 Temmuz'un ardından gerçekleşen yükselişinde, Temmuz 2017 itibarıyla zirveye ulaştı. Endeksin tüm alt kategorilerinde eşik değerin üzerine çıkıldığı görüldü ve göstergelerin tümü pozitife döndü.

Hazır beton sektöründe tarihi eşik aşıldı

Türkiye hazır beton sektörü 15 Temmuz'un ardından başlayan rakamsal yükselişinin zirvesine Temmuz 2017 döneminde ulaştı. Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından hazırlanan Temmuz 2017 dönemine ait Hazır Beton Endeksi, 100,62 değerine ulaştı ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.3 oranında artış kaydetmiş oldu. Mevsimsel etkilerle Haziran ayında düşüş gösteren Faaliyet Endeksi'nin Temmuz ayında önemli bir yükselme gösterdiğini ve geçen aya kıyasla sektörün beklentisinin halen yüksek olduğunu söyleyen Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık,

"Güven Endeksi ilk kez eşik değerin üzerinde. Hazır Beton Güven Endeksi’nin 100 olan eşik değerin ilk defa üstüne çıkması çok önemlidir. 15 Temmuz’un üzerinden geçen 1 yılın sonunda, sektörün güveni zirve yapmıştır. Her 4 endeks değeri de eşik değerin üzerindedir ve göstergelerin tamamı pozitife dönmüştür. Referandum sonrasında inşaat faaliyetlerindeki hareketlenme ile birlikte değerlendirildiğinde, temmuz sonu itibari ile hazır beton faaliyetlerinde mevcut ve beklenen gelişmelerin ümit vaat ettiği net bir şekilde görülmektedir. Tüm göstergeler, yılın ikinci yarısında inşaat sektörünün büyümeye ciddi katkı sağlayacağına işaret etmektedir.”  değerlendirmesinde bulundu. 

Hazır Beton Endeksi 100 eşik değerin üzerinde

İnşaat sektörü ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile ilgili beklentilerin analiz edildiği Hazır Beton Endeksi, 15 Temmuz'un üzerinden geçen 1 yıllık dönemde sektörde güvenin zirve yaptığını gösterdi. Raporun, her 4 endekste de eşik değerin üzerine ulaşması dikkat çekti. Göstergelerin tümü pozitife döndü. Tüm alt sektörlerdeki pozitif eğilimden etkilenen Bileşik Endeks Hazır Beton Endeksi yüzde 1.3 oranındaki artışla 100.62 değerine ulaştı. 

Faaliyet Endeksi'nde son durum

Hazır Beton Endeksi'nin alt kategorileri içinde en yüksek artış düzeyine Faaliyet Endeksi ile ulaşıldı. Bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2.2 oranında artışın yaşandığı görülürken ankete katılan firmaların %54’ü temmuz ayında satışlarının arttığını açıkladı. Diğer taraftan satışların önceki aya kıyasa düşüş gösterdiğini ifade eden yönetici sayısı yüzde 14'te kalırken,  alınan kayıtlı siparişlerde artış olduğunu söyleyenlerin oranının yüzde  50 düzeyinde sabitlendi. 

Güven endeksi yükselişte

Hazır Beton Güven Endeksi'ndeki artış ise 2016 yılının Temmuz ayına kıyasla yüzde 0.6 oranında greçekleşti. Ekonomiye güvenin yükseldiğine işaret eden bu bu veri kapsamında görüş bildiren katılımcıların yüzde 23'ü istihdamı düşürürken, yeni yatırım düşünenlerin oranı ise yüzde 14 olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 50'den fazlası tedarikçilere verdiği siparişin önümüzdeki üç ay içinde artacağı yönünde görüş bildirdi. 

Beklenti Endeksi olumlu

Hazır Beton Beklenti Endeksi de son bir yıl içinde yüzde 0.9 oranında artış kaydetti. Ankete katılanlar içinde önümüzdeki üç ay içinde satışların artacağını düşünen kişi oranı yüzde 54 olarak gerçekleşti. Bu dönemde satışların artış yaşayacağına ilişkin görüş bildirenlerin oranı yüzde 54 olurken, satışlarda düşüş bekleyener yüzde 17 olarak belirlendi. Bu kategorideki bir diğer dikkat çekici veri ise önümüzdeki 3 ay içinde girdi stoklarının artacağını söyleyen firma oranının yüzde 63 olması oldu.