Hedef 6.5 milyon konutun dönüşümü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2015 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Güllüce, hedefin 6.5 milyon konutun dönüşümü olduğunu açıkladı

Hedef 6.5 milyon konutun dönüşümü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2015 yılı bütçesi ele alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, bütçe sunumunda, çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, sağlıklı, güvenli, kimlikli ve kişilikli marka şehirler oluşturmak, yeni yapı teknolojileriyle uyumlu, enerji verimli ve çevreye duyarlı yapılaşma çalışmaları yürütmek, afet riski taşıyan bina ve alanların dönüşümünü sağlamak üzere çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce

"Nihai hedef cumhuriyetin 100. yılında 6,5 milyon konutun dönüşümü"
Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Güllüce, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 2,5 yıllık uygulama dönemini geride bıraktıklarını anımsattı. Bakan Güllüce, bu dönemde can ve mal emniyeti bakımından riskli yapıların ortadan kaldırılması, halkın ulaşım, altyapı ve sosyal donatı sorunları çözülmüş planlı alanlarda, daha güvenli ve sağlıklı yapılarda yaşamasının temini için mevcut bütçe imkanları çerçevesinde önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Geçen yıl 200 bin bağımsız birimin dönüşümünü başlattıklarını dile getiren Bakan İdris Güllüce, 2014'te de 200 bin bağımsız birimde dönüşüm gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bakan Güllüce, nihai hedeflerinin cumhuriyetin 100. yılında 6,5 milyon birim konutun dönüştürülmesini gerçekleştirmek olduğunu vurguladı.

Yenişehir rezerv alanı 38 bin 500 hektar
Yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere 42 bin 500 hektarlık rezerv alan ilan edildiğini bildiren Bakan Güllüce, ayrıca Kanal İstanbul ile 3. havalimanı projesini de içine alan ve 3 ilçeyi kapsayan toplam 38 bin 500 hektarın Yenişehir rezerv alanı olarak belirlendiğini kaydetti. Lisanslandırma işlemlerine hız kazandırıldığını anlatan Bakan Güllüce, bu yıl ekim itibarıyla 53 üniversite, 1 kamu kurumu, 13 kamu ortaklı şirket, 1 meslek odası, 3 sivil toplum kuruluşu, 375 özel şirket, 324 yapı denetim kuruluşu, 47 laboratuvar olmak üzere 817 kurum ve kuruluşun riskli yapıları tespit etmek üzere lisanslandırıldığını ifade etti.

"199 belgeyi 16'ya düşürdük"
Bakan İdris Güllüce, Çevresel Etki Değerlendirmesinin (ÇED), çevre yönetiminin en etkin aracı, yatırımcının da yol haritası olduğunu söyledi. ÇED sürecinin, 1 Kasım 2013'ten itibaren elektronik ortamda yürütülmeye başladığını anımsatan Bakan İdris Güllüce, böylece hem zaman hem de kaynak tasarrufu sağladıklarını anlattı.

Çevre Bakanlığı 2015 Bütçe Görüşmeleri

3,5 yılda yaklaşık 120 bin işletmede denetim
Bakan İdris Güllüce, hava kalitesinin yükseltilmesinin, bir taraftan kirliliğe neden olan tesislerin etkin denetlenmesini gerektirirken, diğer taraftan da sürekli ve düzenli ölçüm ve izlemeyi zorunlu kıldığını vurguladı. Çevre kirliliğini önlemek için her yıl 35 binden fazla denetim yaptıklarına işaret eden Bakan Güllüce, son 3,5 yılda yaklaşık 120 bin işletmede denetim gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Çevre düzeni planları yüzde 97 tamamlandı
İmar Kanunu'nda yapılan değişiklikle, mekansal strateji planlarının, en üst ölçekli mekansal plan haline getirildiğini aktaran Bakan İdris Güllüce: 'Bu mantık ilk defa Türkiye'de oluşmaktadır. İlk defa hazırlanacak bu planlarla ülke ve bölgelerin potansiyelleri ve dinamikleri belirlenerek oluşturulan politika ve kararlarla alt kademe planlara yön verilecektir. Kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliğiyle yatırım ortamı oluşturularak ülkenin planlı gelişimi sağlanacaktır. Mekansal stratejik plan çalışmalarına başlanmış olup, 2016'ya kadar seçilecek pilot bölgede tamamlanması hedeflenmektedir.' dedi.

200 binden fazla yapı EKB aldı
Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulamasını 2011'de başlattıklarını hatırlatan Bakan Güllüce, bugüne kadar 200 binden fazla yapıya bu belgeyi verdiklerini kaydetti. Yapı malzemelerinin, dünya piyasalarında en üst düzeyde rekabet edebilmesi için gayret sarf ettiklerini belirten Bakan Güllüce, "Mal ve can güvenliği standardı sağlanmış yapı malzemelerinin, piyasaya arzını sağlamak üzere gerekli mevzuat ve denetim sistemini oluşturduk. Bugüne kadar 629 denetim elemanı marifetiyle 27 binden fazla yapı malzemesi denetimi yapıldı" dedi.

26 bin 237 mimar ve mühendise denetçi belgesi
Bakan İdris Güllüce, yapı denetim sisteminin artık 81 ilde daha etkin yürütüldüğünü ifade ederek, "Bugün itibarıyla ülke genelinde yapı denetim izin belgesi alarak faaliyetine devam eden bin 843 yapı denetim kuruluşu bulunmaktadır. Bakanlığımızca özel sektör inşaatlarının denetimi kapsamında 18 bin 344 şantiye denetimi yapıldı. 2001'den itibaren bugüne kadar 26 bin 237 mimar ve mühendise de denetçi belgesi verilmiştir" diye konuştu. İskan Kanunu kapsamında, iskan taleplerinin plan dönemi içerisinde etkin, hızlı ve verimli yönetim anlayışıyla gerçekleştirildiğini dile getiren Bakan Güllüce, 2006-2014 yıllarında devam eden ve tamamlanan işler için 317 milyon lira harcama yapıldığını, 5 bin 465 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini ve karşılıksız kira yardımı olarak da 3 milyon 901 bin lira harcama gerçekleştirildiği bildirdi.

Yılda 7 milyonun üzerinde işlem
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hizmetlerine de değinen Bakan İdris Güllüce, kurumun yılda 7 milyonun üzerinde işlemle ortalama 20 milyon kişiye hizmet verdiğine dikkati çekti.

Bu hizmetler karşılığında her yıl yaklaşık 7 milyar lira harç geliri elde edilerek hazineye aktarıldığını belirten Bakan Güllüce, şunları kaydetti: 'Kadastro yenileme çalışmalarımızla 2009-2014 yıllarında Dünya Bankası kaynakları kullanılarak 4 milyon 410 bin 568 parsel, kurumun kendi kaynaklarıyla da 1 milyon 231 bin 687 parsel olmak üzere toplam 5 milyon 642 bin 255 parselin ihalesi gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 3 milyon 600 bin parselde kadastro yenileme çalışmaları tamamlanmıştır.' Bakan İdris Güllüce'nin konuşmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2015 yılı bütçesi ile 2013 yılı kesin hesabı kabul edildi.