Her madende yaşam odası olmaz

Torba yasa görüşmelerinde 'Yaşam Odaları'nın reddedilmesini eleştirenlere Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan yanıt geldi: 'Yaşam odası her madene uygun değil.'

Her madende yaşam odası olmaz

Torba yasa görüşmelerinde 'Yaşam Odaları'nın reddedilmesi eleştirilerine yanı veren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız: 'Yaşam odası her maden türü için uygun değil. Daha çok metalik madenler için kullanılıyor.' dedi.

Dünya ülkelerindeki uygulamaları incelemek için kurulan heyetin geçen hafta Almanya'da incelemelerde bulunduğunu belirten Yıldız, yaşam odalarının yangın anında farklı tipte riskler oluşturduğunu söyledi. Yıldız, kömür madenleri için en uygun önlemin, belli aralıklarla kurulacak maske değişim istasyonları olduğunu da belirterek: 'Ocaklarda iyileştirmeye gitmek lazım. Bizdeki havalandırma bacaları 40-50 metre, yaklaşık 140 metrelik bacaların açılması lazım. Işıklar'ın açılmasının yolu oradaki işçilerin çalışmasından geçiyor.' şeklinde konuştu.

Açıklamasında Ata Bacası ile alakalı tasfiye kararı alabileceklerini belirten Yıldız, şartların yerine getirilmemesi halinde Kamu olarak bu kararları almak zorunda kalabileceklerini de sözlerine ekledi.