HES kararları yetersiz

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan ve Doğal SİT alanlarına HES inşaatını sınırlayan kararı eleştirdi

HES kararları yetersiz

Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan ve Doğal SİT alanlarına HES inşaatını sınırlayan kanun hakkında bir açıklama yapan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, yayımlanan ilke kararını her projede uygulama bütünlüğünün sağlanması ve karar mekanizmasının dayanaklarının resmi yazılı hale getirilmesi açısından olumlu bir gelişme olarak niteledi. Bozoğlu, buna rağmen kanunu, 'HES'ler kapsamında yaşanan çevresel sorunlara kesin çözüm üretmekten uzak' olarak niteledi. 

Her HES projesine rapor hazırlanmaz
Kararda geçen, 'Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu'nun her HES projesi için hazırlanmadığının altını çizen Bozoğlu: asıl sorunlu olan mikroHES olarak nitelendirdiğimiz, bir derenin üzerine onlarca yapılan 1-25 MW kurulu güce sahip olan HES projeleri için bu raporun hazırlanması zorunlu değildir. Valiliklerin insiyatifindedir.  Dolayısıyla ilke kararının 1. Maddesi doğrudan mikroHES’leri etkilemeyebilecektir.' şeklinde konuştu. 

Kuraklık sorununu göz ardı etmek
HES projelerinin en önemli sorunlarından birinin bir dere üzerine bir çok HES projesinin yapılabilmesi olduğunu, böylesi bir durumda da kümülatif etki değerlendirme sürecinin işletilmesi gerektiğini vurguladığı açıklamasında Bozoğlu, ilke kararlarının 1. maddesine kümülatif çevresel etkilere yer verilmediğini belirtti. Ülkenin özellikle büyük illerini tehdit eden kuraklık sorununun HES projelerinin de parçası olduğunu gözardı eden kararı eleştiren Bozoğlu, böylece yöneticilerin kuraklık sorununun ne derecede gözardı ettiğinin ortaya çıktığını savundu.