HES'lere doğal SİT engeli

Doğal SİT alanlarına HES projelerinin yapılmasını engelleyen karar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararla birlikte olağanüstü ekosistemler barındıran alanlar koruma altına alındı

HES'lere doğal SİT engeli

Doğal SİT alanlarına HES projelerinin inşası hususundaki tartışmalar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan kararla yeni bir boyuta sıçradı.

Kararda, ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu sonuçlarının doğruladığı ölçüde, bölgese, ulusal veya dünya ölçeğinde olağanüstü ekosistemleri/türleri barındıran, özgün ekosistem yapısına sahip doğal alanların ekolojik bütünlüğünü sağlayan ve besin zinciri içinde yer alan kritik türleri barındıran doğal SİT alanlarında HES yapılamayacağı dile getirildi.

Endemik türler korunacak
Doğal SİT alanı olarak kabul edilen bölgelerde HES projelerinin gerçekleştirilmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölge komisyonlarına gelen başvuruluranı değerlendirilmesinde uyulması gereken ilkeleri düzenleyen karara göre, ayrıca, küresel ve ulusal ölçekte dar yayılımlı, kritik, nesli tehdit ve tehlike altında endemik tür veya türlerine üreme ve beslenme, yaşama ve göç yolu alanlarını içeren veya jeolojik ve jeomorfolojik açıdan istisnai özellikte olan alanlar için HES izni verilmeyecek.

Karar doğrultusunda, HES yapımına izinler, söz konusu özellikleri barındırmayan, birinci, ikinci ve üçüncü doğal SİT alanlarında tarımsal su ihtiyaçlarının dikkate alınması ve biyolojik çeşitliliğin devamının teminatı koşuluyla verilebilecek.