Hevsel Bahçeleri'nde yapılaşma tartışması

Yapılaşmaya açılacağı tartışılan 8.000 yıllık Hevsel Bahçeleri hakkında, Çevre Bakanlığı bir açıklama yaptı

Hevsel Bahçeleri'nde yapılaşma tartışması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dicle Vadisinin ve kentin besin kaynağı olan 8000 yıllık geçmişe sahip Hevsel Bahçelerinin, Bakanlık tarafından yürütülen Dicle Vadisi ve Çevresini koruma amaçlı olarak geliştirilen proje alanı sınırları dışında kaldığı ve tamamen korunacağını açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır ili sınırları içinde yeterli yeşil alanın bulunmadığı göz önüne alınarak, bu zamana kadar çeşitli kurumlarca gerçekleştirilmesi planlanan Dicle Vadisi Projesi için çalışmalara başlandığı bildirildi.

UNESCO Dünya Miras Listesine aday Hevsel Bahçeleri

Hevsel Bahçeleri'ne dokunulmayacak
Açıklamasında Diyarbakır İli Sur İlçesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 187 h.'lık Tarihi Suriçi Bölgesinin, 6306 sayılı kanun uyarınca riskli alan ilan edildiği ve bu bölgeye hizmet etmek üzere bölge ile komşu olan ve Kırklar Tepesini içine alan bölgenin rekreasyon alanı olarak kullanılması amacıyla Maliye Bakanlığı'nın görüşüne uygun olarak Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edildiğini belirten Bakanlık açıklamasında:

'14 Kasım 2014 tarihinde toplanan Diyarbakır İl Toprak Koruma Kurulu, UNESCO Dünya Miras Listesine aday Hevsel Bahçeleri ve devamındaki alanın TNKA (Tarımsal Niteliği Korunacak Alan) olarak korunmasına geriye kalan alanın ise yalnızca rekreasyon alanı, ağaçlandırılacak alan ve doğa parkı alanı olarak kullanılması şartıyla tarım dışına çıkarılmasına karar vermiş olup söz konusu karar yürütülen projemizle uyumludur. Bu karar sonucunda vadinin yapılaşmaya açılması değil, Dicle Vadisinin sahip olduğu değerlerin korunması ve kent yaşamına kazandırılması sonucu çıkmıştır. Ayrıca, Dicle Vadisi yapısı itibarıyla yüzyıllardır aktif olarak akan bir nehrin yatağından oluşmaktadır. Bu alan yapılaşma için kesinlikle uygun olmayıp, Bakanlığımızca da yapılaşmaya açılması düşünülmemektedir. Bu kararla birlikte Hevsel Bahçelerine hiçbir şekilde müdahale edilemeyecektir.' ifadelerine yer verildi.