Hisseli tapudan müstakil tapuya

Hisseli tapudan müstakil yani tek tapuya geçmek için atılacak ve dikkat edilecek noktalar neler? İşte çevirme işleminde yapılacaklar…

Hisseli tapudan müstakil tapuya

Hisseli tapu nedir?

Birden çok kişinin sahibi olduğu konut ya da arazi gibi taşınmazların sahiplerinin kimler olduğunun yazılı olduğu tapuya hisseli tapu denir. Bu tapuda taşınmazın kaç ortağa ait olduğu açıkça belirtilir. Tabi hissedarların taşınmazın hangi kısımlarına sahip olduğu görülmez.

Müstakil tapu nedir?

Taşınmaz üzerinde tek kişinin sahipliği söz konusu ise bu durumu gösteren tapu da müstakil tapudur. Taşınmazın tek bir kişiye ait olduğunu gösterir.

İlk adım…

Hisseli tapuyu müstakil tapuya çevirmek için öncelikle atılacak adım, tapu kaydının incelenmesi olmalı.

Belediyede kontrol

Daha sonra taşınmazın bağlı olduğu belediyeye gidilmeli. Burada taşınmazın ruhsatlı olup olmadığının yanı sıra herhangi bir imar sorununun olup olmadığı da kontrol edilmeli.

Ayırma işleminde karar

Taşınmazın imara uygun ve ruhsatlı olduğu durumlarda belediye ayırma işleminin olabilirliğine onay verdikten sonra taşınmazın bölünme işlemleri yapılır ve müstakil tapuya çevrilebiliyor.

Hissedarların onayı şart

Bir noktayı unutmayın. Çevirme işleminin gerçekleştirilmesi için taşınmazın hissedarlarının tümünden onay almak gerekiyor.

Onay alınmazsa ne yapılacak?

Hissedarların hepsi onay vermeyebilir. Bu durumda ortaklığın giderilmesi yani diğer adıyla İzale-i Şuyu davası açarak, mahkeme yoluna başvurulabilir.