İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahalleleri imar planı askıya çıkarıldı

Ataşehir İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahallelerinde nazım imar planına ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı askıya çıkarıldı

İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahalleleri imar planı askıya çıkarıldı

Ataşehir İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahallelerinde nazım imar planına ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı askıya çıkarıldı. 

17 Temmuz 2017 tarihinde askıya çıkarılan imar planı 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 15 Ağustos 2017 tarihinde askıdan inecek. 

Genel Hükümler 

1. 1/5000 ölçekli Ataşehir ilçesi İçerenköy, Küçükbakkalköy mahalleri ve yakın çevresi nazım imar planı, plan paftaları, plan raporu ve plan notları ile bir bütündür.

2. 1/5000 ölçekli Ataşehir ilçesi İçerenköy, Küçükbakkalköy mahalleri ve yakın çevresi nazım imar planı sınır plan onama sınırıdır.

3. 1/5000 ölçekli Ataşehir ilçesi İçerenköy, Küçükbakkalköy mahalleri ve yakın çevresi nazım imar planı, 15 Haziran 2009 tarihli 1/1000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’Nda Ataşehir ilçesi için verilen 1.derece merkez işlevleri kapsamında yer alan mekansal düzenlemelerin planlama alanı genelinde dağılımını, yoğunluğunu tanımlar, bu işlevlerin birbirleri ile olan ilişkilerini ve birlikteliğini belirler. Başta ulaşım olmak üzere, teknik altyapı sisteminin planlamam alanı genelinde 1.derece merkez işlevlerine vereceği hizmeti mekansal olarak tarif eder. Bu nedenle 1/5000 ölçekli plan üzerinden ölçü alınamaz, yer tespiti ve uygulama yapılamaz. Uygulamaya ait sınırlar ve detaylar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında netleştirilecektir.

Askıya çıkarılan imar planı detaylarına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz. 

Dosyayı indirmek için tıklayın.