Idealist GYO A.Ş. sorumluluk beyanı’nı açıkladı

Idealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Finansal tablo ve faaliyet raporlarının kabulüne ilişkin yönetim kurulu’nun sorumluluk beyanını KAP’a açıkladı

Idealist GYO A.Ş. sorumluluk beyanı’nı açıkladı

01 Kasım 2013 / emlakwebtv
Idealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin KAP’a açıkladığı Finansal tablo ve faaliyet raporlarının kabulüne ilişkin yönetim kurulu’nun sorumluluk beyanı şöyle:

A) Şirketimizin sermaye piyasası kurulu'nca yayımlanmış seri: xi, No: 29 'sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği' çerçevesinde hazırlanan ve 30.09.2013 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş malı tabloları ve dipnotları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, 

B) şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,

C) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.