Iğdır Tuzluca TOKİ Evleri 2015 başvuruları

Iğdır Tuzluca TOKİ Evleri 2015 başvuruları 9 Mart’ta başlayacak. Projede konut fiyatları 92 bin TL’den başlıyor.

Iğdır Tuzluca TOKİ Evleri 2015 başvuruları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen Iğdır Tuzluca TOKİ Evleri 2015 kapsamında 50 adet konutun başvuru süreci 9 Mart'ta başlıyor. Ziraat Bankası'nın tüm şubelerine yapılabilecek başvurular, 30 Haziran'a kadar devam edecek.

3+1 olarak tasarlanan Iğdır Tuzluca TOKİ Evleri 2015 fiyatları 92 bin TL'den başlıyor, 102 bin TL'ye kadar yükseliyor. 120 aylık vadelerle konut sahibi olunacak projede aylık taksitler ise 654 TL ile 729 TL arasında değişiyor.

Iğdır Tuzluca TOKİ Evleri 2015 ile ilgili TOKİ tarafından yayınlanan detaylı bilgiler aşağıda yer alıyor;

"Konut seçimini yapan alıcılar %15 peşinat 120 ay vade ile peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

• Sözleşme bedeli üzerinden %0,948 (binde dokuz virgül kırk sekiz) oranında damga vergisi, peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.

• Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır. İlk taksit ödeme tarihi Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, ilk 6 aylık dönemsel artış Temmuz 2015 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

•Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

•Konut alıcısı, Gayrimenkul'ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

• "Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları" şartları kaldırılmıştır.

• Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.

• Konutlar teslime hazırdır.

• Anahtar teslimi öncesinde, KDV Kanunu uyarınca konut bedelinin %1'i oranında KDV ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.

• Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK'nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

• Satış işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılacaktır.

• Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir."
 

Firma Bilgisi: Toki