İki bakanlık müteahhitlerin bürokrasi sorunu için buluşuyor

İnşaat sektöründe yaşanan bürokrasinin azaltılması için İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ortak çalışma başlattığı öğrenildi.

İki bakanlık müteahhitlerin bürokrasi sorunu için buluşuyor

İnşaat müteahhitlerinin bürokrasi sorununu çözümlemek için iki bakanlık bir araya geliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş, özellikle inşaat izin sürecinde yaşanan bürokrasi yoğunluğunun düşürülmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın ortak çalışmalara başladığını söyledi. 

Sektörün işleri kolaylaştırılmalı

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş, belediyeler ve kamu kurumlarının müteahhitlerin yürüttüğü işleri kolaylaştırma adına adımlar atması gerektiğine dikkat çekerek, sektörün yürüdüğü yolun açılmasında bürokrasinin büyük engel teşkil ettiğini belirtti. Bürokrasiden kurtulmak adına kamu kurumlarına görev düştüğünü belirten Karata,, konuyla ilgili olarak iki bakanlığın bir araya gelerek adım atma kararının Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ tarafından kamuoyuna duyurulduğunu hatırlattı. Karataş, REcep Akdağ'ın bürokrasiden kaynaklanan hantallığın ortadan kaldırılması adına talimat verdiğini ve bunun da tüm valiliklere bildirildiğini söylediğini dile getirerek: "İnşaat sektörünün bilhassa müteahhitlerimizin büyük sıkıntı yaşadığı konular Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın talimatlarıyla çözüm yoluna girmiştir..." dedi. 

Yatırımların iyileştirilmesi kapsamında düzenlemeler

Karataş yapılan çalışmaların yatırım ortamının iyileştirilmesi hedefiyle geliştirildiğini ve konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kurumların müşterek çalışmalar neticesinde iki genelge yayınladığına vurgu yapan Karataş: "Söz konusu genelgelerde, yatarımcılar ve vatandaşlar için yapılar ve inşaatların faaliyetlere geçiş süreci ve bununla ilgili bürokratik sürecin kolaylaştırılması adına bazı önlemler uygulamaya koyuluyor. Bu genelgelerle birlikte, inşaat izin süreçleri ve bununla paralel olarak belediyelerce mevzuatta belirlenmiş belge, bilgi ve cüret dışında da herhangi bir bel, ücret ve bilgi talep edilmeyecek..." yorumunda bulundu. Karataş, buna ek olarak inşaat izinleriyle ilgili talep edilen bilgi, belge ve ücretlerin de belediyelerin internet sitelerinde yayımlanacağına dikkat çekti....

Yapılan işlemlerde birleştirmeye gidilecek

İnşaat izinleri ile ilgili prosedürlerde 12 ayrı işlemin birleştirilmesi ve sonuçta 5 işlem haline getirilmesiyle ilgili uygulamalar üzerinde çalışıldığına dikkat çeken Deniz Karataş: "Vatandaşlarımızın gerçekleştireceği başvuru ve bürokratik işlem sayısı atılacak adımlarla azaltılacak."dedi

Çağrılarımız karşılık buldu

Konuyla ilgili olarak çok sayıda çağrı yaptıklarını ve çağrılarının Hükümet nezdinde karşılık bulduğunu vurgulayan Karataş: "Başta federasyonumuzun pek değerli yöneticileri olmak üzere gösterilen büyük gayretler, bizlerin de bu konuları yakından takip etmemize ve kamuoyunu bilgilendirmemize karşılık bulmuştur..:" ifadelerini kullandı.