İkinci AKM toplantısı geliyor

Atatürk Kültür Merkezi alanı ile ilgili yapılan akademik toplantının ikinci ayağı yarın gerçekleşecek

İkinci AKM toplantısı geliyor

tatürk Kültür Merkezi alanı ile ilgili yapılan akademik toplantının ikinci ayağı yarın gerçekleşecek. Yapılan ilk toplantıda Bakan Güllüce, Atatürk Kültür Merkezi alanının, Türkiye'de yaşayan herkesin olduğunu belirterek, tüm bilim adamlarının fikirleriyle bu alanın geleceğine katkı vermesini beklediklerini söylemişti.

AKM toplantısının amacı
Akademisyenler ile yapılan toplantının amacı; Yenilikçi, katılımcı ve pro-aktif bir yaklaşımla, tüm paydaşların etkileşimli katılımını sağlayarak, Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi Alanı’nın sorunlarının belirlenmesi,Bu kapsamda; Atatürk Kültür Merkezi Alanı’nın kente kazandırılması için gerekli yaratıcılık ve yenilikçi fikir zenginliğini oluşturarak Atatürk Kültür Merkezi Alanı’na ilişkin farklı düşüncelerin ortak zeminde birleştirilmesi;

Eylem kararları oluşturulacak
Yapılacak işlemlere ilişkin süreçlerin tanımlanması; Alana ilişkin temel sorunların ve politikaların belirlenmesi, Bakanlığın çalışmalarına altlık teşkil edecek bir güncel yol haritasının kurgulanması. Toplantılarının ana ekseni ise; Atatürk Kültür Merkezi Alanının tarihsel bağlamı ve Cumhuriyet Ankarası için simgesel önemini kapsayacak potansiyellerin ortaya konulması, alana ilişkin sorunların ortaya konulması, AKM Alanı’nın vizyon ve stratejilerin belirlenerek eylem kararlarının oluşturulması.

AKM toplantısıyla; toplantının amacına yönelik bir sorun ağacı ile eylem planının ortaya konması, bunların bir sonuç raporunda bir araya getirilerek sunulması hedefleniyor.