İlbank'tan imar planı desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan İlbank, yeni kurulan büyükşehir belediyelerinin imar planlamasında aktif rol alıyor

İlbank'tan imar planı desteği

13 Kasım 2013 / emlakwebtv
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, İmar planı çalışmalarının şehirleşmede önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan İlbank, yeni kurulan büyükşehir belediyelerinin imar planlamasında aktif rol alıyor. Banka tarafından projesi yürütülen Kahramanmaraş imar planında son aşamaya gelindi. 6360 Sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyesine dönüşen Kahramanmaraş'ın imar planı bu kapsamda yenilenerek Belediye Meclisinin onayına sunuldu.


Kahramanmaraş Belediyesi’nden İlbank'a yetki
Kahramanmaraş Belediyesi’nin İlbank'a verdiği yetki ile başlatılan Merkez İlçe İlave-Revizyon İmar Planı Çalışmasında, kamu kurum ve kuruluşlarının etüt ve görüşlerinin toplanması, jeolojik-jeoteknik etüdünün yapılması, araştırma ve nazım imar planı etaplarının tamamlanması sonrasında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin onama kararı Belediye Meclisince alınma aşamasına geldi.

İmar planı çalışmalarının şehirleşmede önemli bir dönüm noktası olduğu vurgusunu yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "İlbank olarak bütün belediyelerin ve büyükşehirlerin yanındayız, modern kentlerin oluşmasında deneyimlerimizi paylaşmaktan büyük gurur duyuyoruz." dedi.

Ulaşım planlamasına da destek olacağız
Banka olarak hazırlanan planların coğrafi bilgi sistemine uygun olarak üretildiğini kaydeden Bakan Bayraktar, belediyelerin talepleri doğrultusunda kent bilgi ve yönetim bilgi sistemlerinin geliştirilmesine ilişkin, projelerde kullanılmak üzere kredi verildiğini ifade etti. Bakan Bayraktar, bundan sonraki süreçte 2023 vizyonuna uygun marka kentler oluşturulması amacıyla rekreasyon alanlarının tasarlanması, bu alanlarda kentsel tasarım ve peyzaj projeleri ile ulaşım master planlarının hazırlanmasının da İlbank - belediyeler işbirliği ile hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

İlbank Genel Müdürü Tuncay Karaman ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "6360 Sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonrası büyükşehir statüsüne kavuşan Kahramanmaraş'ın imar planı bizler için de önemli bir proje oldu. Şehrin imar planı çalışmasında kentin ülke ve bölge içerisindeki yeri ve önemi, doğal yapısı, tarihi, ekonomik ve kültürel değerleri ile sosyal ve ekonomik yapısı dikkate alındı. 2030 hedef yılı için 900 bin kişilik nüfusa yönelik olarak hazırlanan ve yaklaşık 23.500 hektarlık alanı kapsayan çalışma, Kahramanmaraş Belediyesinin talep ve beklentileri ile kamu yararı gözetilerek gerçekleştirildi." diye konuştu.

Kent kimliğini önemsiyoruz
İmar planının kent kimliğinin ve marka değerinin öne çıkarılmasına yönelik bir yaklaşımla hazırlandığına dikkat çeken Karaman "Kahramanmaraş, tarihi, doğal varlığı ve bu varlıktan doğan alternatif turizm potansiyeli, rekabet gücüne sahip sanayi üretim tesisleri ile tarihten gelen güçlü sosyal ve kültürel birikime sahip olmasından dolayı fiziki, ekonomik ve sosyal açıdan stratejik konuma sahip bir ilimizdir. Kent, bu potansiyeli sayesinde imar planı sonrası kendini daha da geliştiren bir vizyona sahip olacaktır." dedi.