İlk el konut satışında İstanbul'un payı küçülüyor mu?

2017 yılının ilk 7 ayında yeni konut satışı kategorisinde Bursa, Kocaeli ve Adana ön plana çıktı. Aynı dönemde İstanbul'daki durağanlaşma dikkat çekti

İlk el konut satışında İstanbul'un payı küçülüyor mu?

2017 yılının ilk 7 ayında birinci el konut satışında İstanbul'un durağanlaşma eğilimine girdiği açıklandı. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği tarafından yayımlanan Ağustos 2017 dönemine ait Sektör Raporu'nda yeni konut satışlarının büyük kentlerin dışında da sürdüğüne dikkat çekildi. 

Bursa, Kocaeli ve Adana'da dikkat çeken artış

Türkiye İMSAD Raporu'na göre birinci el konut satışlarındaki bölgesel gelişmelerin "yeni inşaat projeleri" ve "inşaat malzemesi taleplerinin" hangi bölgelerden kaynaklandığı sorusunu yanıtladığına vurgu yapıldı. Türkiye İMSAD Raporu'nda İstanbul'daki durağanlaşmaya dikkat çekilerek: "Bu çerçevede yüksek yeni (ilk el) konut satışı gerçekleştirilen 15 il içinde İstanbul’daki satış artışındaki durağanlaşma dikkat çekicidir. Ankara ve İzmir’deki artışlar İstanbul’daki artışın üzerindedir." ifadelerine yer verildi. 

Birinci el konut satışının arttığı ve gerilediği kentler

Yapılan ölçümlere göre yılın ilk 7 ayında birinci el konut satışlarının en dikkat çekici biçimde yükseldiği kentler: Bursa, Kocaeli ve Adana oldu. İlk el konut satışlarının aynı dönemde gerilediği iki kent ise Antalya ve Kayseri olarak belirlendi. 

Temmuz ayında 53 bin 949 birinci el konut satıldı

Türkiye konut piyasasındaki iyileşmeler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan son istatistiklere de yansımıştı. Temmuz dönemine ait Konut Satış İstatistikleri'ne göre ülke genelinde ilk defa satılan konut sayısı 53 bin 949 adet olmuş ve bir önceki yılın Temmuz ayına kıyasla yüzde 42.6 oranında artış kaydetmişti. Birinci el konutlaın toplam sonut satışı içindeki payı da yüzde 46.6 oldu. 2017 yılının ilk 7 ayındaki durağanlaşmaya karşın İstanbul Temmuz ayında da birinci el konut satışı istatistikleri bağlamında öne çıkan kente oldu. İstanbul'da yalnızca Temmuz ayı içinde 8 bin 526 adet konut satıldı ve mega kentin toplam içindeki payı yüzde 15.8 olmuştu. Aynı dönemde Ankara'da 4 bin 172, İzmir'de ise 2 bin 611 adet konutun ilk kez satıldığı saptandı. 

İkinci el konut satışları ağırlığını koruyor

Birinci el konut satışlarındaki artış eğilimine karşın, bu kategorinin toplam içindeki yeri ise azınlıkta kalmayı sürdürüyor. Ülke genelindeki satışlarda ikinci el konutların payı yüzde 52.9 olararak gerçeleşirken, bu kategorinin gelişimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42.3 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışında da ilk sırayı 9 bin 557 adet ile İstanbul alırken, Ankara 7 bin 497 adet ile ikinci sırada yer aldı. İzmir'de ise yalnızca Temmuz ayı içinde satışı gerçekleştirilen ikinci el konut sayısı 3 bin 898 oldu. Temmuz 2017 döneminde ülke genelinde 61 bin 920 adet ikinci el konut el değiştirdi.