İmar Mevzuatı çalıştayı toplanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar mevzuatı uygulamalarında karşılaşılan sorunların düzenlenmesine yönelik çalıştay düzenliyor.

İmar Mevzuatı çalıştayı toplanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar mevzuatı uygulamalarında karşılaşılan sorunların düzenlenmesine yönelik çalıştay düzenliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin de konuşmacı olarak katılacağı çalıştaya STK’lardan, kamu kurum ve kuruluşlarından çok sayıda kişi katılacak.

İmar Mevzuatı ve sorunları
Türkiye'deki İmar Mevzuatının kaynağını oluşturan 3194 sayılı İmar Kanunu ile bu Kanununun uygulanmasına dair Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ülkemizin dinamik ve sürekli bir gelime sürecinde olmasında dolayı zorunlu olarak birçok defa revizyona uğradı. Yapılan  revizyonlar neticesinde, gerek İmar Kanunu ve gerekse uygulama yönetmeliğinde anlam bütünlüğü yer yer kaybolmuş, imar uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve pratik olmaktan uzaklaşıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gelen başvuru ve talepler ile yapılan toplantı ve istişareler neticesinde İmar Mevzuatımızın yeniden gözden geçirilmesi ve aksayan yönlerinin düzenlenmesi gereği tespit edildi.

50 Kişilik Bir Komisyon Oluşturuldu
Bu kapsamda, gerek ülkemizin tüm bölgelerinin ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekse temel hususlarda ortak bir dil sağlanabilmesi amacıyla, tüm coğrafi bölgelerimizi ve her çaptaki şehirlerimizi temsil etmek üzere, 16 büyükşehir, 9 il ve ilçe belediyesi, 6 Bakanlık, 7 Üniversite, 5 Sivil Toplum Kuruluşundan temsilciler ile birlikte Bakanlığımız bünyesindeki 4 Genel Müdürlükten, İmar Mevzuatına hâkim, yetkin uzman teknik personelin katılımıyla 50 kişilik bir komisyon oluşturuldu.

Oluşturulan komisyon, Mevcut İmar Mevzuatı, Bakanlığımızca hazırlanmış olan taslak mevzuat ve Büyükşehir Belediyelerimizin Mevcut yönetmeliklerini dikkatle inceleyerek ortak akıl çalışmasıyla 15 günde bir yapacağı toplantılar neticesinde İmar Mevzuatının revizyonunu yapacak. Ayrıca yapılacak çalışma ile bürokrasinin de asgari seviyeye indirilmesi hedeflenmekte olup, çalışmanın ilk sonuçlarının 3 ay gibi bir süre içerisinde alınması hedefleniyor. Yapılacak olan bu çalışma ile ülkemizin önemli hedeflerinden olan yaşanabilir, insan odaklı, çevreye duyarlı ve kimlikli şehirlerimizin oluşmasına bir adım daha yaklaşılmış olacak.