İmar planı değişikliği kalkınmaya katkı sunacak

Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur dumankaya, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 64. Hükümet Eylem Planı içerisinde yer alan kamunun imar planı değişikliklerinden pay alma girişiminin ekonomik kalkınmaya katkı sunacağını söyledi

İmar planı değişikliği kalkınmaya katkı sunacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından dün açıklanan 64. Hükümet Eylem Planı'nda yer alan en ilgi çekici maddelerden biri, 2015 yılı içerisinde de sıklıkla tartışılan "imar planı değişikliklerinden" kamunun pay almasına yönelik düzenleme oldu. Planın "Kamuda Şeffaflık Paketi" kapsamında değerlendirilen maddeyi değerlendiren Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya: "Girişim, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına destek olacak; toprağın kâr alanı haline gelmesinin önünü açacaktır..." dedi.

İmar planı değişikliği kalkınmaya katkı sunacak

İmar planı değişikliklerinden kamuya kâr katkısı
Yeni Hükümetin Eylem Planı içerisinde değer artışıyla ilgili özel maddelere değinen Dumankaya, toplumsal fayda üretmek adına değer artış payı" girişimini desteklediklerini söyledi. Dumankaya, bu yıl ve geçen yıl pek çok platformda tartışılan Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına destek olacak bu projeyi desteklemeye yönelik açıklamalar yaptığını belirterek:

"Hükümetimizin de bu konuda kamu yararına bir çalışmayı hayata geçirmiş olması sebebiyle kendi adıma ve markam adına mutlu olduğumu söylemeliyim. Rant vergisi dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde önemli bir vergi kalemiyken, Türkiye’de henüz yeni konuşulan bir uygulama" dedi.

İmar planı değişikliği kalkınmaya katkı sunacak

Kentsel rantların değerlendirilmesi
Açıklamasında ekonomik gelişme, kalkınma ve istihdamın artırılması yolunda hayata geçirilen çalışmaların tüm ülkeyi olumlu yönde etkileyeceğini ve kamunun kaynaklarının etkin biçimde kullanılmasını sağlayacak girişimin önemine dikkat çeken Dumankaya ayrıca, kentsel rantların vergilendirilmesi konusuna da değindi. Dumankaya:

"Kentsel rantların vergilendirilmesiyle, rantın bir kişi üzerinde gelir oluşturmasının önüne geçilerek rant gelirlerinden bütün halkın vergi yoluyla pay alması, diğer bir ifadeyle halen ödedikleri vergi yüklerinin hafiflemesi ya da tüm topluma yarar sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi için ödenek oluşturulmasıdır" ifadelerini kullandı.