İmar planı yerine kentsel vizyon

Türkiye'nin tüm kentleri için Kentsel Vizyon Planları hazırlamak amacıyla kurulan "Kentsel Vizyon Platformu" çalışmalarını altı ayda tamamladı

İmar planı yerine kentsel vizyon

5 Haziran 2014/Emlakwebtv
"81 Kent 81 Vizyon" sloganıyla Türkiye'nin tüm kentleri için Kentsel Vizyon Planları hazırlayan Kentsel Vizyon Platformu çalışmalarını 6 ayda tamamladı.  Nef Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur ve Şehir Plancısı /Kentsel Strateji Şirketi Kurucu Ortağı A. Faruk Göksu tarafından Türkiye'deki kentlerin geleceğini kurgulamak amacıyla kamu ve sivil sektör işbirliğini sağlamayı hedef edinen Platform, 81 kente ait vizyon çalışmalarını tamamladı. 

Açıklamalarında Türkiye'nin üçüncü büyük dönüşüm sürecine girdiğini belirten Platform yöneticileri, imar planlarına dayalı bir yaklaşım yerine, kentlerin geleceğinin kentsel vizyon yaklaşımı ve tasarımının gücü baz alınarak kurgulanması gerektiğini söyledi. 

Vizyon planlarını kim hazırladı
Kentsel Vizyon Planları; kent stratejisti olmak isteyen 81 kişi tarafından hazırlandı. Plancı, sosyolog, mimar, tasarımcı ve uluslararası ilişkiler uzmanı gibi farklı mesleklere sahip 81 kişi vizyon planlarını oluşturmak için ‘Kent Atölyesi’nde bir araya geldi ve 3 aylık eğitimler sonucunda 81 kentin vizyon planını ortak kapsam ve içerik çerçevesinde hazırladılar. 81 kent stratejisti adayı, konularında uzman kamu ve özel sektör temsilcileri ile 7 çalıştay gerçekleştirdi. Kent stratejisti adayları, öncelikle kentlerin stratejik göstergelerini, temel sorunlarını ve fırsatlarını tanımladılar. Kent dinamiklerini algılamak amacıyla, Kentsel Strateji şirketi tarafından geliştirilen yeni bir analiz yöntemi olan BEK Analizi çalışmalarını yaptılar. Kentler arasında bölgesel işbirliği senaryoları hazırlanarak kent kurgusuna yönelik şemalar ve vizyon tanımları yapıldı. 81 kentin farklılıkları, temaları, stratejileri tanımlanırken sektör, program ve projelere ilişkin somut öneriler geliştirildi. Son olarak kentlerin geleceğini şekillendirecek olan temel ilkeler belirlendi.

Kentlerin kodları çıkarıldı, 162 mekansal gelişim şeması çizildi
Vizyon planları için Kalkınma Ajanslarının bölge planları, Valilik ve Belediyelerin stratejik planlarının değerlendirildiğini belirten A. Faruk Göksu; “Vizyon planları hazırlanırken 81 kentin öncelikli 10 temel sorunu ile fırsatı ortaya çıkarıldı ve sorunların çözümü için projeler geliştirildi. Elde edilen sonuçlar, stratejik göstergeler ve gelecek senaryoları dikkate alınarak her kente özel BEK Analizleri hazırlandı” şeklinde konuştu. Kentlerin master planları için 162 mekansal gelişim şeması çizildiğine de değinen Faruk Göksu; “Bölgesel ve kentsel stratejik bakış açısı ile gelişim şemaları çizilen kentler, bulundukları coğrafya ve paylaştıkları değerlere göre ölçeklendirilerek vizyon planları oluşturuldu. Her kentin geleceği, ‘vizyon’ yani söylem ve ‘eylem’ başlıkları altında kurgulanarak, kentlerin gelişim stratejilerini tanımlayan 647 kent kodu belirlendi” dedi.

Toplam 81 Kent için 3.884 sayfa 81 Vizyon Planı hazırlandı
Kentsel Vizyon Platformu kapsamında yürütülen çalışmalar ile kente ve kentlilere değer katacak, insanlara mutluluk verecek yaşam alanları tasarlandığını belirten Nef Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur; “Türkiye’de imar planları üzerinden yürütülen çalışmalar, süreç detaylandırılmadığında doğru sonuçlar getirmeyecektir. Bu doğrultuda tüm çalışmaları yaparken kentlerin ve kentlilerin istek ve ihtiyaçlarını analiz ediyoruz” şeklinde konuştu. Kentlerin geleceğinin ‘yeni kent kurgusu nasıl olacak’ ve ‘kentler hangi stratejik rolü üstlenecek’ gibi iki temel sorunun yanıtı ile yeniden kurgulandığını belirten Erden Timur; “Böylece, bölgesel ve kentsel ölçekte master planların hazırlanması için gerekli alt yapıyı ortaya çıkarmış olduk. Yapılan çalışmalar sonucunda her biri elli sayfayı bulan vizyon planları kitap olarak hazırlandı. Planlar öncelikli olarak belediye başkanları olmak üzere kamu, özel ve sivil kurum ve kuruluşlarla tartışılacak” dedi.

Programa katılan 5 kişi işe alındı
81 Kentin vizyon planlarını hazırlamak için 81 kent stratejisti adayından olarak başarılı olan 5 kişinin işe alındığını da belirten Erden Timur; “Programa katılarak ‘kent stratejisti’ olmak isteyen adaylar, kısa süreli eğitimler aldılar. Eğitim sonrası seçilen aday, seçtiği kent için araştırma yaparak strateji çalıştayına katılma şansı buldu. Programların geliştirilmesi ile işe alınan adayların sayısını 10’a ulaşacak” dedi.