İMSAD, binalarda enerji verimliliği için Brüksel’de

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası'nda Brüksel’de enerji verimliliğini anlattı

İMSAD, binalarda enerji verimliliği için Brüksel’de

28 Haziran 2012 /emlakwebtv

İMSAD’ın Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası kapsamında Brüksel’de gerçekleştirdiği etkinliklerden ilki 20 Haziran 2012 tarihinde ‘İMSAD Binalarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı Çalıştayı’ Radisson Blu Otel’de gerçekleştirildi.  AB Ülkeleri karşılaştırmaları ve SWOT analizlerinin irdelendiği çalıştay sonucunda AB-Balkan Ülkeleri-Türkiye Ortak Manifestosu hazırlandı.
20 Haziran 2012 akşamı Cercle De Lorraine – The Brussels Business Club’da VIP bir davet düzenleyen İMSAD, resepsiyonda İMSAD Yönetim Kurulu’nu, Avrupalı Parlamenterleri, Büyükelçileri, Avrupa inşaat sanayisinin temsilcilerini ve Türkiye’den konukları ağırladı.
Residence Palace Uluslararası Basın Merkezi’nde 21 Haziran 2012 tarihinde ‘Binalarda Enerji Verimliliği Finansmanına yönelik Balkanlar, Türkiye ve AB’deki İyi Uygulama Örnekleri’nin anlatıldığı bir toplantının ardından Parlamento’daki toplantıya geçen yetkililer buradaki toplantıyla etkinliklerin kapanışını gerçekleştirdiler.

İMSAD’ın organizasyonunda Avrupa Parlamentosu’nda ‘Binalarda Enerji Verimliliğinin Ülke Politikaları ve Ekonomisine Etkisi’ başlıklı toplantıya, Balkan ülkelerinin bakanları ve Avrupalı parlamenterlerin yanı sıra Türkiye’den de çok sayıda kamu-özel sektör ve sektör derneği temsilcisi katıldı.

İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç Parlamento konuşmasında şunları söyledi:
“Artık Türkiye ve Balkan ülkeleri de sürdürülebilir enerjiye odaklanmıştır. EUbuild projeleri ise artık konunun sürdürülebilir markası haline gelmiştir. İMSAD’ın bu liderliğinden dolayı gururluyuz. AB’nin %50, Türkiye’nin %75 ve Balkan ortaklarımızın ise neredeyse %100 dışa bağımlı olduğu enerjiyi savurma lüksümüz bulunmuyor. Enerji verimliliği çok taraflı ve kompleks bir konu. Bu konunun ülkelerimizde tek elden güçlü ve bağımsız yeni bir Ajans-Merkez tarafından yürütülmesini istiyoruz. Yeni finansman modelleri ve yeni teşvikler toplam enerjinin %40’ının tüketildiği binalar için kaçınılmazdır. İMSAD olarak binalardaki verimlilikle 12-15 milyar dolar bir tasarruf vadediyoruz. 2020 yılında %20 daha az enerji hedefine de ancak akılcı adımlarla ulaşabiliriz. Ülkemizdeki kentsel dönüşüm süreci bunun için bizlere bulunmaz bir fırsatı da sunuyor. Bugün konularımız ortak. Avrupa, Balkanlar ve Türkiye bina altyapısı yenilenecek ve bunu elbirliğiyle gerçekleştireceğiz ve sürdürülebilir dönüşümün en büyük ortağı da inşaat sanayisi olacak.”

Avrupa Parlamentosu’ndaki toplantının sonunda hazırlanan ‘Binalarda Enerji Verimliliği Finansmanında Öncelikli 5 Eylemi Açıklıyoruz: Tasarla- Uygulayarak Öğren-İşlet-İzle ve Sonuçta Kazanç Beklenenin Çok Üstünde’ başlıklı manifesto; Türkiye, Arnavutluk, AB, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ülke yetkilileri tarafından törenle imzalandı.

EUbuild EE projesi nedir?
İMSAD’ın sektörün AB’ye uyumu konusunda 2007-2009 yılları arasında gerçekleştirdiği 1. EUbuild Projesi’nin başarılı performansı nedeniyle İMSAD 2.EUbuild Projesini Binalarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı konusunda ikinci kez Avrupa Komisyonu’ndan fon desteği sağlayarak almaya hak kazandı. Türkiye, Belçika ve Balkanlardan Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya ve Sırbistan’ın ortağı olduğu “EUbuild EE Binalarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı” projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen 12 projeden arasında girdi. Enerji verimliliği küresel ve çok yönlü bir konu ancak binalarda enerji verimliliği ve finansmanı konusunda pek çok sıkıntı ortaya çıktığı için,  projenin konusunun finansman ile ilgili olması ve sektörler arası işbirliği projesi olması önemli. Proje 2012 yılı sonuna kadar İMSAD’ liderliğinde uluslararası birçok proje ortağı ve iştirakçisiyle yürütülmektedir. 2 yıllık proje süresince Türkiye ve ortak ülkelerde Binalarda Enerji Verimliliği konusunda finans, kamu, yerel yönetimler, üniversiteler, STK’lar gibi ilgili tüm taraflarla çeşitli toplantılar düzenleniyor ve mevcut durumu ortaya koyan ülke raporları hazırlanıyor.

Proje ortakları hangi ülkeler?
Proje kapsamında en az bir tane AB üyesi ortağı olması ve diğer ortakların da AB adayı Balkan ülkelerinden seçilmesi gerekiyordu. Bu şartlar doğrultusunda Arnavutluk, Belçika, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan ortaklığında çalışmalara başlandı. İştirakçi ortaklar arasında ise bu ülkelere ilave olarak Avusturya, Fransa ve Norveç’ten de kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. İMSAD’ın liderliğindeki EUbuild EE projesi ortakları arasında Arnavutluk AB Enerji Verimliliği Merkezi, Avrupa İnşaat Malzemesi Üreticileri Konseyi, Saraybosna Kantonu Ekonomi Odası, Makedonya Enerji Verimliliği Merkezi, Karadağ İşverenler Federasyonu ve Belgrad Ticaret Odası yer alıyor.

İMSAD, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Hakkında:
Kurulduğu 1984 yılından bu yana faaliyetini sürdüren İMSAD, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, 2006 yılında yeniden yapılandı. Bu yapılanma sonucunda, sektörü hem yurtiçinde hem de yurtdışında temsil eden İMSAD, sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliğini sağlamak amacıyla sanayici üyeler yanında sektör derneklerini de üyeliğe kabul etti ve Türkiye’de örneği olmayan şekilde çatı kuruluş olarak örgütlendi.
Sektör lideri sanayici kuruluşlar ve derneklerle birlikte İMSAD’ın 20.000 üreticiye ulaşan bir iletişim ağı oluştu.
Aralık 2007’de Avrupa Komisyonu’ndan ortakları Bulgaristan, Romanya, İngiltere ve Belçika örgütlerine liderlik ederek bir hibe fon projesi alan İMSAD, uluslararası EUbuild Projesinde AB’ye uyum konusunda lider örgüt olarak çalışmalar yaptı ve  Projeyi 2009 yılında tamamladı. İMSAD, ikinci projesi “EUbuild Enerji Verimliliği” ile ikinci kez hibe fonu almaya hak kazanmıştır. Bu projede de yine İMSAD’ın liderliğinde 6 Avrupa ülkesi Arnavutluk, Belçika, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya ve Sırbistan kuruluşlarıyla Binalarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı konusunda uluslararası çalışmalar yapılacaktır. Proje 2012 yılı sonunda tamamlanacaktır.