İMSAD sürdürülebilirlik için duyarlı

İMSAD, üyeleri arasında yaptığı İnşaat Sektöründe ‘Sürdürülebilirlik Farkındalığı” Değerlendirme Raporunu açıkladı

İMSAD sürdürülebilirlik için duyarlı

22 Kasım 2012 / emlakwebtv
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) bünyesinde inşaat malzemesi sanayisinin sürdürülebilirliği ana başlığında bir çalışma grubu olarak 2011 yılında kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi, sektör için fırsatlar ve gelişim alanlarının değerlendirilmesi amacıyla önce kendi üyelerinin sürdürülebilirlik hakkındaki farkındalığını belirlemekle çalışmaya başladı. Bu bağlamda İMSAD üyesi firmalarla yapılan “sürdürülebilirlik farkındalığı” anketinin değerlendirme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
İnşaat sanayisinin lider üretici firmalarının yöneticileriyle yapılan anketin içeriği, şirketlerin sürdürülebilirlik konusunda verdiği önem derecesi, şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki duyarlılığı, şirketlerin sürdürülebilirlik kavramının ekonomik, sosyal ve çevresel boyutuna verdiği önem derecesi gibi 10 temel ana başlık altında toplanıyor. Anket sonucunda hazırlanan değerlendirme raporu İnşaat malzemesi sanayisinin sürdürülebilirlik konusundaki bakış açısını gözler önüne seriyor.

Sektörde Sürdürülebilirlik Stratejileri Henüz Zayıf Bir Seviyede
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yapılan anketin değerlendirme sonuçlarına göre, dünya gündeminin mercek altına aldığı sürdürülebilirlik konusunda araştırmaya katılan Türkiye inşaat sektörü firmalarının verdiği önem ve duyarlılık derecesi son derece yüksek. Değerlendirme raporuna göre şirketlerin rekabetin gerisinde kalma endişesiyle gerek sürdürülebilirlik stratejisi ve gerekse sürdürülebilirliğin uygulanmasına yönelik veri toplama, kullanma ve faaliyetlere yayma bakımından zayıf kaldıkları gözleniyor. Değerlendirme raporunun bir başka ortaya çıkardığı sonuçsa şirketlerin sürdürülebilirliğin ekonomik boyutuna ilişkin konulara verdiği önem yüksekken sürdürülebilirliğin sosyal ve çevresel boyutuna ilişkin konulara verilen önemin düşük olduğu. Sosyal boyuta ilişkin iş sağlığı ve güvenliği konusunda olduğu gibi yasa ve yönetmeliklerle zorlanan konulara şirketler yüksek derecede önem veriyor. Bu nedenle değerlendirme raporunda “devlet yetkililerinin sosyal ve çevresel boyuta ilişkin şirketlerin verdiği önem derecesini artırmak için yasal zorunluluklar getirmesi önem taşımaktadır” görüşüne yer veriliyor.
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç, rapora ilişkin yaptığı açıklamada anket çalışmasının ve hazırlanan değerlendirme raporunun Türk inşaat malzemesi sanayisinin sürdürülebilirliliğe bakışı konusunda bir durum tespiti olduğunu vurgularken “Bundan böyle inşaat malzemesi sanayisinde sürdürülebilirliğin gelişimi konusunda yapılacak çalışmalara bir temel oluşturacak bu çalışmanın yürütücüsü İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Hakan Gürdal ve Komite üyeleriyle çalışmaya katılarak yön veren İMSAD üyelerine teşekkür ediyoruz” dedi.