İMSAD: Suriye’ye ihracat durma noktasına geldi

İMSAD: Açıkladığı aylık raporunda Suriye ile olan inşaat malzemesi ihracatının durma noktasına geldiğini belirtti

İMSAD: Suriye’ye ihracat durma noktasına geldi

16 Ekim 2012 / emlakwebtv
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) yayınladığı Türkiye’nin tek detaylı aylık inşaat sektörü değerlendirme raporunda inşaat malzemesi sektörünün ihracat rakamlarında Ortadoğu’nun etkisi ele alındı.
Ağustos ayı rakamlarına göre ise inşaat malzemesi ihracat düzeyi 1,58 milyar dolar seviyesinde oluşmuştur. Ağustos ayı rakamları bu yıla ilişkin 1,62 milyar dolarlık ortalamanın altında kalmıştır.
Ağustos ayında ihracat yapılan ülke listesine bakıldığında Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya’nın ağırlığı görülmektedir. Komşu ülkelere yönelik yapılan ihracat, sektör ihracatının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Buna göre özellikle yüzde 16,08’lik pay ve 237,25 milyon dolarlık ihracat rakamıyla Irak dikkat çekmektedir. İhracattaki komşu ilişkisini ele almadan önce ihracat/ithalat dengesinde Çin faktörüne dikkat çekmek yerinde olacaktır.
İhracat yaptığımız ülkeler sıralamasında 3,6 milyon dolar ile 58. sırada yer alan Çin, inşaat malzemesi ithalatında 182,3 milyon dolar ile 1. sırada bulunmaktadır. Kısaca Çin’in Türkiye’nin dış ticaret dengesine olumsuz etkisi burada da görülmektedir.
Orta Doğu ülkelerine yapılan inşaat malzemesi ihracat rakamı Ağustos ayında toplamda 707,5 milyon doları bulmuştur. Buna göre Orta Doğu’ya yapılan ihracatın inşaat malzemesi ihracatına oranı yüzde 44,84 seviyesinde oluşmuştur. Yani Orta Doğu, inşaat malzemesi ihracatında belirgin bir şekilde stratejik bir konuma sahiptir. Ülke bazında incelendiğinde Orta Doğu ülkeleri arasında inşaat malzemesi ihracatı açısından en önemli ülke hiç kuşkusuz Irak’tır. 237,25 milyon dolarla inşaat malzemesi ihracatında birinci sırada yer alan Irak’a yapılan ihracat Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,3 artış göstermiştir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta son dönemde savaş olasılığı ile gündeme gelen Suriye’dir.
Suriye’ye yapılan inşaat malzemesi ihracatı kalem bazında incelendiğinde neredeyse tüm kalemlerde yüzde 100’e varan azalma meydana geldiği görülmektedir. Yani Suriye’ye yapılan inşaat malzemesi ihracatı durma noktasına gelmiştir. Bu noktada risk unsuru olarak takip edilmesi gereken unsur Suriye ile meydana gelen gerilimin diğer bölge ülkeleri ile yaşanmasıdır. Son dönemde Irak’la da tırmanan tansiyonun ticareti etkilemesi durumunda özellikle inşaat malzemesi ihracatında olumsuz bir tablo yaşanabilecektir. Bu nedenle sektör ihracatının neredeyse yarısının gerçekleştirildiği bu bölgeye yönelik gelişmeler yakından takip edilmektedir.