İnşaat maliyet bedelleri açıklandı

Maliye ve Çevre Bakanlıkları tarafından hazırlanan 'Emlak Versi Kanunu Genel Tebliği ile emlak vergisine asas olmak üzere gelcek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat bedelleri belirlendi

İnşaat maliyet bedelleri açıklandı

Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Tebliğile birlikte emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklandı. Böylece kullanım amacı farklı olan diğer binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlenmiş oldu.

Mesken binaları açısından lüks inşaatlar için metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin asgari ve azami sınırları 944.44 ile 2 bin 70 olarak belirlendi. Birinci sınıf inşaatlar için 398.56 lira ile 1384,39 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 280.77 lira ile 937,96 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 94,84 lira ile 638,82 lira, basit inşaatlar için 45,13 lira ile 288,10 lira arasında tespit edildi.