İnşaat malzemeleri ihracatı 15 milyar doları aştı

İnşaat malzemeleri ihracatı 2017 yılının Ocak-Ağustos döneminde, geçen yıla kıyasla yüzde 4.1 oranında yükseldi. Toplam ihracat 15.75 milyar dolara ulaştı

İnşaat malzemeleri ihracatı 15 milyar doları aştı

İnşaat malzemeleri ihracatı 2017 yılında, geçen yılı geride bırakan bir performans gösteriyor. Türkiye İMSAD verilerine göre inşaat malzemeleri ihracatında 2016 yılının Ocak-Ağustos dönemine kıyasla yüzde 4.1 oranında gelişim kaydedildi. İnşaat malzemeleri sektöründe, 2017 yılının ilk sekiz ayında 15.75 milyar dolarlık düzeye ulaşıldı. 

İnşaat malzemeleri ihracatında artış hedefi

İnşaat malzemeleri sektörü ihracat rakamları 2017 yılında, geçen yılın ilk 8 aylık dönemini geride bıraktı. 2016 yılı sonunda 15.24 milyar dolara gerileyen ihracat rakamlarında 2017 yılı Ağustos ayı itibarıyla 15.75 milyar dolar düzeyine ulaşıldı. İhracat rakamlarındaki olumlu düzey aynı zamanda ithalat rakamlarındaki gerileme ile de desteklendi. 2017 Ocak-Ağustos döneminde inşaat malzemeleri sektörü ithalatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11.6 oranında düşüş gösterdi. İthalat rakamları Temmuz ayındaki artışın ardından Ağustos ayında yeniden düşüş gösterdi. Türkiye İMSAD tarafından yayınlanan Ekim ayı Sektör Raporu'nda: "Buna bağlı olarak 2017 yılı Ağustos ayı itibarıyla yıllık ithalat da 8,54 milyar dolara indi. 2017 yılının geri kalan aylarında da ithalatta gerilemenin süreceği bekleniyor. Özellikle konut dışı bina yatırımlarındaki yavaşlama, ithalatı sınırlamaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi. 

İnşaat malzemesi sanayi üretimi Ağustos'ta 

Türkiye İMSAD tarafından yayınlanan Ekim Ayı raporuna göre Ağustos 2017'de İnşaat malzemesi Ortalama Sanayi Üretimi de geçen yılın Ağustos ayına kıyasla yüzde 4 oranında artış gösterdi. Temmuz ayı üretiminde yaşanan sıçramaya paralel olarak, üretimin Ağustos ayında normal düzeye döndüğüne işaret eden raporda, Ağustos ayı üretim artışının iç ve dış talebin de istikrarlı biçimde artttığına işaret ettiği değerlendirmesinde bulunuldu. Türkiye İMSAD raporu, üretim artışında mevsimsellik ve baz etkisinden çok sektörün iç dinamiklerinin belirleyiciliğine de dikkat çekerek:

"Ağustos ayındaki üretim artışı ile birlikte Ocak-Ağustos dönemi üretimi de geçen yılın yüzde 3,8 üzerinde gerçekleşti.  2017 yılı Ağustos ayında inşaat malzemeleri alt sektörlerindeki sanayi üretiminde artış eğilimi ağırlık kazandı. 26 alt sektörden 19’unda üretim geçen yıla göre artarken, 7 alt sektörde üretim geçen yıla göre geriledi. Ocak-Ağustos döneminde ise 19 alt sektörde üretim geçen yılın üzerinde gerçekleşti." ifadelerine yer verdi.  

Yurtiçi kredilerde hızlı büyüme

İnşaat sektörü tarafından kullanılan yurt içi kkediler de Ocak - Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21.6 oranında gelişim gösterdi. Sektörde yaşanan kredi genişlemesine vurgu yapan Türkiye İMSAD Raporu'nda bu genişlemenin bir bölümünün yeni işler, bir bölümünün ise işletme sermayesi eksiğinin kapatılması adına kullanıldığına dikkat çekildi. Gayrimenkul sektörü bazında kredi kullanım artışının üçüncü çeyrekte durağanlaştığına da vurgu yapılan raporda: "Yurtdışından kredi kullanımında inşaat sektörünün kredileri ilk sekiz ayda yüzde 13,9 artarken, gayrimenkul sektörünün kredileri yine ilk sekiz ayda yüzde 8,4 azaldı. İnşaat sektöründe kredi stoku önemli bir büyüklüğe ulaştı." denildi