İnşaat malzemelerinde durgunluk beklentisi

İMSAD tarafından yayınlanmaya başlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Endeksi'ne göre, yılın ilk 3 ayında durağanlık yaşanacak

İnşaat malzemelerinde durgunluk beklentisi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD),Türkiye'nin ilk İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi'ni yayınlamaya başladı.

İnşaat Malzemesi Sanayi Endeksi 
İnşaat Malzemesi Sanayi Endeksi ile Türkiye'de inşaat malzemesi sanayi faaliyetleri, güven ve gelecek beklentileri bundan böyle sektörde ilk kez aylık olarak ölçülecek. Türkiye İMSAD tarafından her ay periyodik olarak yayınlanacak olan endeks çalışması ile artık inşaat malzemesi sanayindeki tüm gelişmeler ve eğilimler, sürekli ve düzenli bilgi akışı ile izlenecek. 

İlk üç ayda durgunluk beklentisiİnşaat Malzemesi Sanayi Beklenti Endeksi değerlendirildiğinde ise önümüzdeki üç aya ilişkin olarak Türkiye ekonomisi ile inşaat malzemeleri sanayine ilişkin olumlu beklentilerde gerileme dikkati çekiyor. Yine önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi sipariş beklentilerinin de mevsimsellikle birlikte azaldığı yönünde bir seyir gözleniyor. İhracat siparişleri beklentisi ise göreceli olarak daha iyimser seyrediyor.

İnşaat Malzemesi Sanayi Beklenti Endeksi, önümüzdeki üç ay içinde inşaat malzemeleri sanayinde işlerin göreceli olarak durağan geçeceği sinyalini veriyor. Buna karşın firmaların yatırımlarını ve üretimlerini artırma eğiliminde olduğu ve sektöre ve ekonomiye ilişkin temkinli iyimserliğini koruduğu yönünde bir yaklaşım dikkati çekiyor.

İnşaat malzemeleri sanayinin 2014 yılında 52,3 milyar doları iç pazar ve 21,3 milyar doları ihracat ile birlikte 73,6 milyar dolar tutarında bir büyüklüğe ulaştığını belirten Türkiye İMSAD Başkanı Dündar Yetişener, "İnşaat Malzemesi Sanayi Endeksi'ni hazırlamaktaki amacımız, Türkiye ekonomisinde ve imalat sanayinde önemli bir paya sahip olan inşaat malzemeleri alanındaki gelişmeleri ve beklentileri yakından izlemek, böylece sektörün içinde ve dışındaki tüm aktörler ile ekonomi yönetimine yol gösterici veriler sunmaktır. Sürekli ve düzenli bilgi akışıyla sektörün nabzı tutmak ve geleceğe yönelik projeksiyonlara, bu veriler ışığında doğru yön verilmesini sağlamaktır" dedi.

Endeks nasıl hazırlandı
İnşaat malzemesi sanayindeki eğilimler; Üretim, İhracat, Yatırımlar, Tahsilat Hızı, Ekonomiye İlişkin Beklentiler, Yurtiçi Satış Fiyatları, Yurtdışı Siparişlerdeki Gelişmeler ile İnşaat Sektörüne Duyulan Güven'e kadar, 24 alt göstergede izleniyor. Sektördeki gelişmeler; ana endeks olarak belirlenen İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin altında; Faaliyet, Güven ve Beklenti endeksi olmak üzere üç ayrı endekste inceleniyor.