İnşaat sektörü büyümesini sürdürecek

KPMG tarafından ikinci kez gerçekleştirilen İnşaat Yöneticileri Araştırması, Türkiye inşaat sektörünün büyümesini, önümüzdeki senelerde de sürdüreceğini ortaya koydu

İnşaat sektörü büyümesini sürdürecek

KPMG'nin ikinci kez gerçekleştirdiği ve ana temasını Türkiye inşaat ve altyapı sektörünü etkileyen kritik konular olarak belirleyen araştırma, inşaat sektörünün 2023 perspektifiyle büyümesini sürdüreceğini açıkladı. Ancak araştırmaya göre, bu büyüme önemli risklerle sarılmış durumda. Bu risklerin başında ise, ülke içinde ve dışında yaşanan siyasi risk ve finansal krizler geliyor.

İnşaat sektörünü etkilecek faktörler
KPMG tarafından yapılan araştırma, 2014 yılının son çeyreğinde inşaat şirketi yöneticilerine yöneltilen 9 üzerinden yürütüldü. Sorular fırsatlar ve geliştirilmesi gerene alanlar alt başlığı ile sunuldu. Araştırmaya katılan yöneticilerin verdiği bilgiler, inşaat ve altyapı sektörünü etkileycek temel faktörlerin başında uluslararası kriz ortamının geldiğini işaret etti. Diğer taraftan krizin ulusal boyutu ve makroekonomik planlar ile, 2023 hedefleri ve yeni enerji kaynaklarına erişim olarak değerlendirildi. Altyapı ve taahhüt sektörünü etkileyecek konular hakkında soraln bir soruya verilen yanıtlar ise, makroekonomik planlar ve 2023 planları hedefleri yanıtını veren kişi sayısı yüzde 29 düzeyine yükseldi. Bu soruya nüfus artışı şeklinde yanıt veren katılımcı sayısı ise yüzde 18, küresel ekonomik büyüme ve yeni enerji kaynaklarına erişim yanıtını veren kişi oranı ise yüzde 14 olarak belirlendi. 

İnşaat sektörü büyümesini sürdürecek

Rakamlarla inşaat araştırmasının sonuçları

  • KPMG araştırmasına katılanların yüzde 33'ü yurtiçi krizlerini, yüzde 24'ü ise yurtdışı krizleri büyük engel olarak görüyor.
  • Araştırmaya katılanların yüzde 83'üne göre yurt dışı işi yapmak daha cazip. Çünkü bu işlerde pazar genişliği ve kar marjı bulunuyor.
  • Türkiye'de altyapı ve inşaat pazarında rekabet çok yüksek. Bu durum da kar marjını olumsuz biçimde etkiliyor. 
  • Yurtiçi projelerin cazip olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 17 düzeyinde. .
  • Araştırmaya katılanların büyük bir kısmına göre en cazip dış pazar Körfez Bölgesi olurken, Afrika ikinci sırada yer alıyor. 
  • Yurtiçi inşaat yatırımlarının gözdesi ise enerji sektörü olarak belirlendi. Yüzde 42'lik kesim Türkiye'de kalkınma planları çerçevesinde enerji yatırımlarının önemine dikkat çekti. İkinci sırada ise havalimanı, demiryolu ve otoyol gibi projeler geliyor.