İnşaat sektörü ekonominin üstünde büyüdü

Dün TÜİK tarafından açıklanan 2017 yılının ikinci çeyrek dönemine Gayrisafi Yurtiçi Hasıla rakamları yüzde 5.1'lik büyümeye işaret etti. İnşaat sektörü ise yüzde 6.8 ile ekonomik büyümenin üstüne çıkan bir performans gösterdi.

İnşaat sektörü ekonominin üstünde büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu, dün 2017 yılının Nisan-Haziran dönemine ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Türkiyede Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ikinci çeyrek dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5.1 oranında büyüme eğilimi gösterdi. TÜİK tarafından yapılan açıklamada üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmininin 2017 yılının ikinci çeyrek döneminde cari fiyatlarla yüzde 16.3 arttığı ve 734 milyar 211 milyon TL seviyesine ulaştığı belirtildi. 

İnşaat sektörü ekonominin üzerinde büyüdü

TÜİK tarafından yapılan açıklamada gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetlerden inşaat sektörünün yükselişi yüzde 6.8 ile, diğer faaliyetlerin önüne çıktı. Bir önceki çeyrek döneme kıyasla zincirlenmiş hacim değeri olarak inşaat sektöründeki bu artışa karşın, tarım sektörünün yüzde 4.7, sanayi sektörünün ise yüzde 6.3 oranında pozitif hareket gösterdiği belirlendi. Aynı dönemde, ticaret-ulaştırma-konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan "hizmetler sektörünün" katma değeri ise yüzde 5.7 oranında yükseldi.

Yatırımdaki büyümenin tek kalemi: İnşaat

TÜİK verilerinden hareketle yapılan incelemeleride dikkat çeken bir diğer nokta da yatırım kaleminin yalnızca inşaat yatırımları ile büyümüş olması, İnşaat yatırımlarını son 17 çeyrek dönemin en yüksek düzeyine çıkardan büyüme rakamı ise yüzde 24.97 seviyesinde. İnşaat yatırımlarındaki büyüme rakamına karşın, inşaat sektöründeki büyüme rakamlarının yüzde 6.81'de kalması ise dikkat çekiyor. İnşaat yatırımlarındaki artışın altında ise özellikle son dönemde  inşaat sektörüne önemli düzeyde sunulan kamusal desteklerin yattığı tespit edilebiliyor. 

Yeni hesaplama yöntemindeki güvensizlikler

TÜİK tarafından yeni seri ile gerçekleştirilen hesaplama ile ortaya çıkan bu olumlu tabloya karşın, temel önem taşıyan verilerdeki gerileme devam ediyor. Milli gelirin dolar bazında düştüğü belirlenirken, yapılan incelemeler 2013 yılındaki yıllık toplam GSYİH'nın 950 milyar dolarlık miktarının 2017 yılının ilk yarısı itibarıyla 834 milyar dolara gerilediğini gözüküyor. Benzer bir durum kişi başına düşen gelirde de sürüyor. 2013 yılında 12 bin 480 dolar olan kişi başına düşen gelir, 2017 yılının ilk yarısı sonunda ise 10.5 bin dolara düşmüş durumda. Büyüme rakamlarının altında ise ihracat ve yatırım alanlarının bulunduğu tespit edilebiliyor. Zira 2. çeyrek dönümde toplam ihracat yüzde 10.46, toplam yatırımlar ise yüzde 9.48 oranında büyümüş durumda. 

2017 yılının ilk çeyreğinde ne olmuştu?

TÜİK 2017 yılının ilk çeyrek dönemi olan Ocak-Mart aralığında da Gayrisafi Yurtiçi Hasıla rakamlarında, bir önceki yılın aynı dönemine kıysal yüzde 5 oranında yükselmişti. Gayrisafi Yurtiçi Hasılayı oluşturan faaliyetler içinde en yüksek pay yüzde 5.3 ile sanayi sektörüne ait olurken, hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 5.2, inşaat sektörünün katma değeri yüzde 3.7 ve tarım sektörünün katma değeri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla artış kaydetmişti. 

Sektörden büyüme rakamları yorumu: Devlet desteğinin önemi

TÜİK rakamlarının devlet desteklerinin ekonominin canlanmasında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyleyen Mar Yapı İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Robert Varon: "Bunun en büyük kanıtlarından biri %6,8 büyüme oranı ile Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat sektörü diyebiliriz. Öte yandan KDV avantajı ve KGF gibi desteklerin de sektörümüze ciddi bir enerji getirdiğini söylemek gerekiyor.  Sonuç olarak sektörümüz özelinde gösterilen performans umut verici bir tablo ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu performans Tüketici Güven Endeksi'nde de karşılığını bulacaktır ve sektördeki hareketlenme artacaktır diye düşünüyorum..." dedi.