İnşaat sektörü kayıt altında

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, inşaat sektöründe tüm sistemin kayıt altın alınması ve belgelendirilmesi için önemli adımların atıldığını söyledi

İnşaat sektörü kayıt altında

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin talimatı doğrultusunda müteahhitlik sektörünün bilgi, beceri, teknoloji, kurumsallaşma ve yüksek verimlilik ekseni üzerinde gelişebilmesi amacıyla yeni düzenlemeler yapılıyor.

Önce kayıt altına alınacak, sonra...
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce; tüm sistemin kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi konusuna verilen önem, sektörde yetkinliğin sağlanmasına yönelik önemli adımların atılmasını gerektirdiğini vurguladı.  Sürdürülebilir gelişmeyi güvence altına almanın ve sektörün insanlara hizmetin sürekli kılmasının önemine dikkat çeken 'Bu amaçla banlığımızca başlatılan Yetki Belgesi Numarası uygulaması ile bugüne kadar yaklaşık 307 bin Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi verildi "dedi. Bakan Güllüce: "E-devlet portalında yer alan ve nüfus vatandaşlık sistemi ile entegre olan Yapı Müteahhitleri Bilişim Sistemi (YAMBİS) ile yetki belgesi numarası olmayan tüzel veya gerçek kişinin yapı ruhsatı alması tamamen engellenmiş oldu" diye konuştu.

Müteahhitlere yaptırım
on olarak Yetki Belgesi Numarası uygulamasının bir başka adımı olarak "Yapı Müteahhitlerinin etki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi İle Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ" 27 Aralık 2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlandı. Tebliğ, hata yapan ve hatasını düzeltmekten imtina eden müteahhitlerin belirli sürelerle müteahhitlik hizmeti yapmasını engelliyor. 

Can güvenliğini tehdide ceza artacak
Bu çerçevede projesine aykırı imalat yapan müteahhitler bu aykırılıkları gidermediği müddetçe yetki numarasını kullanamayacak, yapılan hatalar can güvenliğini tehdit ediyorsa cezalar ağırlaştıracak.  Ruhsat düzenleyen idareler, uyguladıkları imar cezalarına bağlı olarak hata yapan müteahhitleri yayımlanan tebliğde yer aldığı şekli ile Bakanlığa bildirecekler. Bakanlık müteahhitlerin kayıt altına alındığı YAMBİS üzerinden bu müteahhitlerin yeni iş almalarını engelleyecek. Yapı Müteahhidinin vergi borcu nedeniyle iskan ruhsatı alınamayan binalarda, İmar Kanunu gereği idareler vatandaşı mağduriyetini gidermek için iskan ruhsatını düzenlemekle birlikte, mağduriyete neden olan yapı müteahhitini Bakanlığa bildirecek. Bu müteahhitler de aynı şekilde engellenecek.

Yalnızca meslek mensupları değil vatandaşlar da korunacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce: "Uygulama ile uzun süreden beri müteahhitlik derneklerinin de gündeme taşıdığı önemli bir düzenleme hayata geçirilmiş; sadece yapılar değil, zamanlar, mekanlar ve insanlar arasında ilişkiler inşa eden bir meslek grubunun hakları kadar vatandaşın hakları da korunmuş olacak" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapı müteahhitlerinin uluslararası alanda hak ettiği saygınlığı ve niteliği haiz olmaları için gereken yasal düzenlemelere devam ederek, çalışma usul esasları, yetkileri ve uzmanlık alanlarına göre bir tanımlama çalışmalarını da sürdürmeyi hedefliyor.