İnşaat sektöründe "riskli dönem"

Türkiye Müteahhitler Birliği "inşaat sektörünün" 2015 performansının genel ekonomik göstergelerle paralellik sergileyeceğini açıkladı

İnşaat sektöründe

Türkiye Müteahhitler Birliği(TMB) Mart 2015 İnşaat Sektörü Analiz raporunu açıkladı.  Rapor, Türk inşaat sektörünün performansının, genel ekonomik göstergelere olan bağının altını çizerek, "lokomotif sektörün" şu an için beklemede olduğunu vurguladı. 

2014'ün ikinci yarısından itibaren düşüş
İnşaat sektörü üretiminin 2014 yılının ikinci yarısından itibaren ekonomik yavaşlamalar paralelinde önemli ölçüde hız kestiğini belirten raporda: "Ekonomideki yavaşlama ve beraberinde kamu yatırımlarındaki gerileme ile yakından ilişkili olan bu tablo sektörün ekonomideki gelişmelere erken tepki veren yapısal özelliği nedeniyle sürpriz olmamıştır..." ifadelerini kullandı. 

Küresel krizden bu yana bir ilk
İnşaat sektörünün, "küresel krizden beri ilk defe GSYH'ye düşürücü yönte etkide bulunduğunun belirtildiği rapor, 2015 yılında da sektörde, ekonomiye paralel ve yatay bir seyir beklendiği vurgusunu yaptı. TMB Raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Ekonominin genel gidişatı açısından lokomotif bir sektör konumunda olan inşaat sektöründe 2014yılında büyüme %2.2 ile sınırlı kalmıştır. 2013 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana ivme kaybeden inşaatsektörü 2014 yılının son çeyreğinde 8 dönemden bu yana ilk kez daralmıştır. Bu bağlamda, inşaatsektörü küresel krizden beri ilk defa GSYH'ye düşürücü yönde etkide bulunmuştur. 2015'te de inşaatsektöründe ekonomiye paralel ve yatay bir seyir beklenmektedir."