İnşaat sektöründeki büyüme ekonomik gelişimin en önemli parametresi

İnşaat sektörünün büyük bir ekonomik havuz oluşturduğunu ifade eden Royal Group Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Çehreli, inşaat sektörünün büyüme ve gelişiminin ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi

İnşaat sektöründeki büyüme ekonomik gelişimin en önemli parametresi


Kendisine girdi sağlayan birçok alt sektörün gelişmesine sunduğu katkılarla Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olarak gösterilen inşaat, yüksek istihdam yaratma kapasitesiyle de itici bir güç yaratıyor. Royal Group Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Çehreli, inşaat sektörünün büyüme ve gelişiminin ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. 

“İnşaat sektörü ekonominin lider ve sürükleyici sektörüdür”

Sektörler asrası ilişkiler bazında pazarın en güçlü oyuncusunun inşaat sektörü olduğunu söyleyen Royal Group Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Çehreli, “İnşaat sektörü birçok sektör tarafından üretilen ürün ve hizmetleri girdi olarak kullanıyor. Ayrıca diğer sektörlerin sağladığı girdiler dışında inşaat faaliyetinin nihai ürünü olan yapılar, farklı sektörlerin ürettiği ürün ve hizmetlerin bir bileşeni olarak karşımıza çıkıyor. Haliyle inşaat sektöründe yaşanan büyüme, alışveriş içinde olduğu sektörleri de olumlu yönde etkileyerek ekonomik gelişimin en önemli parametresi olduğunu kanıtlıyor. Ayrıca makroekonominin gelişimi için de inşaat sektörü önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü ekonomiyi dengede tutarak, gerek ekonomik gerek endüstriyel üretimin önünü açmaktadır. Bu anlamda inşaat sektörü için ekonominin lider ve sürükleyici sektörüdür demek, doğru bir yaklaşımdır” dedi.

“Yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır” 

Ekonomide tanımlanan 'Kapsayıcı büyüme' çerçevesinde en önemli konunun istihdam meselesi olduğunu söyleyen Çehreli, “Ülkemizde büyüme ve istihdam ilişkilerine baktığımızda inşaat sektörü, 200 farklı sektörü harekete geçirerek ürettiği katma değerle hem istihdam hem de ekonomik büyüme üzerinde ciddi bir etki yaratıyor.  Ayrıca bu alandaki sermaye artışı, yapılan yatırımlarında aynı eksende artmasını sağlamakta ve yeni istihdam alanları yaratmaktadır. Bugün baktığımızda 2 milyona yakın insana istihdam sağlayan inşaat sektörü, yükselme potansiyeli ve büyüyen iç hacmiyle ekonomik anlamda büyük bir verimlilik yaratmaktadır” diye konuştu. 

“İnşaat sektörü tüm olumsuzlukları minimize ederek yükselişini sürdürdü” 

2017 yılının hem ekonomi hem de inşaat sektörü üzerinde baskılayıcı bir unsur olduğunun altını çizen Çehreli, “Türkiye, ilişkileri bağlamında birçok dünya ülkesiyle ticari ve siyasi iş birliği içindedir. Haliyle inşaat sektöründeki gelişmeleri sadece ülkemizde değil aynı zamanda global ölçekte yaşanan dalgalanmalardan bağımsız düşünmek imkansızdır. Ancak özellikle de 2016 ve 2017 yılında yaşanan siyasi, ekonomik krizler, içinde bulunduğumuz coğrafyada görülen olumsuzluklara rağmen inşaat sektörü tüm bu baskılayıcı unsurları minimize etmeyi başarmıştır. Üstelik lokomotif sektör unvanına yakışacak şekilde ülke ekonomisinin üstünde bir büyüme göstererek 2016 yılında yüzde 7,2 oranında, 2017 yılında ise yaklaşık yüzde 5 oranında büyüme kaydetmiştir. Ayrıca ülke ekonomisinde yaşanan büyümenin büyük bir kısmı da inşaat ve ona bağlı alt sektörlerin rakamlarından oluşuyor. Bu tablo göstermiştir ki, inşaat sektörü büyüyen Türkiye ve ekonomisi için olmazsa olmaz bir argümandır” sözleriyle inşaat pazarının ekonomideki etkili rolünü vurguladı. 

Firma Bilgisi: Royal Group