İnşaat sektörüne güven azalıyor

TÜİK, Nisan 2015 sektörel güven endeksini açıkladı. TÜİK'e göre, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2.7 oranında düşüş gösterdi

İnşaat sektörüne güven azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan 2015 "Sektörel Güven Endeksi'ne" göre, mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2.7 oranında düşüş gösterdi. 

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,7 azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 83,45 iken, Nisan ayında 81,16 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinin” mevsim normallerinin üzerinde olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. 

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 0,7 ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi  yüzde 4 azaldı. 

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 azaldı
Hizmet ve perakende sektörü güven endekslerinde de düşüş sürüyor. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mart ayında 101,03 iken, Nisan ayında 100,53 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. 

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu endeksi yüzde 0,3, hizmetlere olan talep endeksi  yüzde 0,9 ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 0,4 azaldı. 

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde1,2 azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Nisan ayında 101,84 değerine düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş, “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar endeksi %2,1 artarken, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,1 ve yüzde 1,3 azaldı.