İnşaat söktürünün destek beklentisi artıyor

2017 yılını yüzde 8 oranında büyüme oranı ile kapatması beklenen inşaat sektörü, 2018 yılında da bu büyüme eğiliminin tekrarlanması için kamu desteklerinin önemine dikkat çekiyor

İnşaat söktürünün destek beklentisi artıyor

Türkiye inşaat sektörünün 2017 yılını yüzde 8.0 oranında büyüme oranı ile kapatması bekleniyor. Türkiye İMSAD tarafından yayınlanan Aralık 2017 dönemine ait Sektör Raporu'nda sektörün 2018 yılında da benzer bir performans göstermesinin kamu desteği şartına bağlı olduğuna vurgu yapıldı. 

2017'den 2018'e büyüme beklentisi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Aralık 2017 dönemine ait Sektör Raporu'nun yayınladı.  Raporda yurt dışı müteahhitlik işlerinde yaşanan zayfılamaya karşın, inşaat malzemeleri ihracatının iki yılın ardından 2017'de artış eğilimine girmesi olumlu bir gösterge olarak yorumlandı. Raporda inşaat malzemeleri sektörünün iç pazarda da ortalama yüzde 7-8 arasında büyüme yaşadığı belirtildi. 2018 yılı genelinde ekonomi ve inşaat sektörünün büyüme eğilimine ilişkin değerlendirmede, büyüme eğiliminin normalleşeceği ve kendi dinamikleri üzerinde yükselmesinin öngörüldüğüne dikkat çekilerek: "2018 yılında ekonomide ve inşaat sektöründe yüzde 4-5 arasında bir büyüme, yurtiçi inşaat malzemeleri pazarında da yüzde 4-5 arasında bir büyüme bekleniyor. Kamunun sona eren desteklerinin bir bölümünün veya yenilerinin 2018 yılında uygulanması beklentisi de bulunuyor." ifadelerine yer verildi. 

Yurt dışındaki pazarlarda iyileşme beklentisi

Türkiye İMSAD raporunda ayrıca üretici ve tüketici tarafına yönelik finansman olanaklarının sınırlı olacağına da dikkat çekilerek 2018 yılı genelinde finansman maliyetlerinin daha da yüksek gerçekleşeceği belirtildi. Diğer taraftan yurt dışı pazarlarda iyileşme beklenirken, bu durumun inşaat malzemeleri ihracatını da destekleyecek bir etki yapacağı vurgulandı.İnşaat sektörünün büyüme eğiliminin üçüncü çeyrekte yüzde 18.7 seviyesinde gerçekleştiği ve böylece yılın ilk 9 ayı itibarıyla inşaat sektörü büyümesinin yüzde 9.9 olarak ölçüldüğünü belirten rapor: "2016 yılı ilk 9 ayında ise inşaat sektörü yüzde 6,0 büyümüştü. Gayrimenkul sektöründe büyüme 2017 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 1,5 oldu. Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde ise büyümeler yüzde 1,5 ve yüzde 1,4 olarak revize edildi. Böylece yılın ilk dokuz ayında gayrimenkul sektörü yüzde 1,5 büyüdü..." ifadelerine yer verdi. 

İnşaat harcamaları tarihi seviyede

Diğer taraftan Türkiye İMSAD raporu, inşaat harcamalarının 2017 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla tarihi seviyeye çıktığına işaret etti. Bu dönemde ulaşılan 142.4 milyar TL düzeyi,  bugüne kadarki en yüksek düzey olarak tanımlanırken, toplam inşaat harcamaları 2017 yılının 9 ayında 392.8 milyar TL olarak ölçüldü. İnşaat harcamalarının bu dönem cari fiyatlar bazındaki artışı ise yüzde 30.9 olarak ölçüldü. 2017 yılı Ekim ayında inşaat malzemesi ortalama sanayi üretiminin 2016 yılı Ekim ayına kıyasla yüzde 9.0 oranında artış gösterdiğine de dikkat çeken raporda: "Böylece Ekim ayında yılın en yüksek üçüncü aylık üretim artışı gerçekleşti. Ekim ayı üretim artışı iç ve dış talebin de kuvvetli kaldığını gösterdi. Üretim artışında mevsimsellik ve baz etkisinden çok sektörün kendi iç dinamikleri belirleyici oldu. Ekim ayındaki üretim artışı ile birlikte Ocak-Ekim dönemi üretimi de geçen yılın yüzde 5,2 üzerinde gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.